LuatVietnam

Có được tái xuất tại chỗ máy móc, nguyên liệu gia công?

Cập nhật 7/9/2022 | Đăng tải: LVN.5533

hoi Nguyên
Công ty tôi là công ty gia công, có nhập máy móc và nguyên phụ liệu (NPL) theo dạng tạm nhập để gia công hàng. Tuy nhiên do hết đơn hàng, không dùng đến máy móc và NPL này nữa bên tôi muốn tái xuất máy móc và số NPL dư thừa này về và được bên thuê gia công chỉ định giao cho 1 công ty khác trong nước.
Công ty tôi có được khai tái xuất về cho bên thuê gia công máy móc cũ và nguyên phụ liệu tạm nhập gia công cho công ty trong nước được không? Nếu khai thì sẽ khai loại hình gì?
Trường hợp không được, nhờ HQ tư vấn giúp tôi trường hợp này tôi sẽ giải quyết theo hướng nào?

luat Bộ phận tư vấn:

Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế thải, phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn được quy định tại Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 42 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Mã loại hình tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng được quy định tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện; trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh thì liên hệ Chi cục Hải quan nơi giải quyết thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://tongcuc.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.

Xem thêm

Xuất nhập khẩu

otvet Có được tái xuất tại chỗ máy móc, nguyên liệu gia công?
otvet Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Nhãn hàng nhập khẩu nếu ghi thiếu xuất xứ có bị phạt?
otvet "Gỗ phế liệu" có được nhập khẩu từ khu chế xuất vào nội địa?
otvet Hàng điện tử đã qua sử dụng có được gửi về Việt Nam?
otvet Nguyên liệu SXXK chưa nhập kho có bắt buộc quyết toán?
otvet Có được ủy thác xuất khẩu hàng SXXK?
otvet Bán nguyên liệu NSXXK qua nước khác phải mở tờ khai mới và nộp thuế
otvet Các mặt hàng điện tử không bị cấm gửi kho ngoại quan
otvet Giải thể công ty xuất nhập khẩu phải có xác nhận không còn nợ thuế của Hải quan
otvet Thiết bị quét mã vạch đã qua sử dụng có bị cấm nhập?
otvet Khi nào được mở tờ khai xuất khẩu theo loại hình SXXK?
otvet Xuất khẩu phế liệu được miễn xin giấy phép
otvet Điều kiện cấp phép xe tải nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để chở hàng xuất khẩu
otvet Bán lại nguyên liệu SXXK phải mở tờ khai chuyển mục đích và truy nộp thuế
otvet Hàng NSXXK vẫn có thể là thành phẩm, không bắt buộc phải là nguyên liệu
otvet Bên nhận gia công có thể cung ứng toàn bộ nguyên phụ liệu
otvet Thủ tục tái xuất nguyên liệu chưa mở tờ khai nhập khẩu như thế nào?
otvet Có được gia hạn hợp đồng gia công để sửa hàng lỗi?
otvet Chỉ được chuyển đổi mục đích sử dụng hàng miễn thuế sau khi nộp bổ sung thuế