LuatVietnam

Có được thay đổi loại hợp đồng sau khi lựa chọn nhà thầu?

Cập nhật 21/11/2022 | Đăng tải: LVN.5586

hoi Đỗ Tuấn
Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, loại hợp đồng được sử dụng là hợp đồng trọn gói cho gói thầu mua sắm hàng hóa. Sau khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, đến giai đoạn thương thảo hợp đồng, hai bên đàm phán và thống nhất sử dụng hợp đồng theo đơn giá cố định.
Việc thay đổi loại hợp đồng như vậy có vi phạm quy định hay không?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói (Điểm c, Khoản 1, Điều 62 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP), đồng thời việc lập hồ sơ mời thầu phải căn cứ theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt (Điểm b, Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Nguyên tắc thương thảo hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đấu thầu

otvet Gói thầu chào hàng cạnh tranh có được đưa ra tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm?
otvet Căn cứ vào đâu để đánh giá "giá dự thầu"?
otvet Chuyển nhượng từ 10% giá trị gói thầu bị coi là vi phạm
otvet Có được thay đổi loại hợp đồng sau khi lựa chọn nhà thầu?
otvet Doanh nghiệp nhà nước lựa chọn nhà thầu theo quy định nào?
otvet Từ 1/8/2022, đấu thầu qua mạng phải áp dụng theo quy định mới
otvet Về thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu khi đấu thầu trực tiếp
otvet Dịch vụ đấu giá bất động sản không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng chỉ được mời doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ dự thầu
otvet Gói thầu mua sắm quy mô nhỏ có được miễn tiêu chí kinh nghiệm của nhà thầu?
otvet Nhà thầu cùng lúc tham gia nhiều gói thầu của dự án, đánh giá năng lực thế nào?
otvet Có được yêu cầu nhà thầu bổ sung thông tin hợp đồng chưa khai trên webform?
otvet Nhà thầu giám sát bắt buộc phải độc lập với nhà thầu thi công
otvet Những lưu ý khi điều chỉnh hợp đồng thầu
otvet Cách tính hiệu lực của hồ sơ dự thầu
otvet Sử dụng biểu mẫu nào để lập báo cáo đánh giá E-HSDT của gói thầu xây lắp?
otvet Công ty có vốn góp Nhà nước có cần đấu thầu khi mua nguyên vật liệu?
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng có được áp dụng đấu thầu rộng rãi?
otvet Điều kiện tham gia đấu thầu dự án xã hội hóa
otvet Có được chỉ định thầu căn cứ theo bảng báo giá?