LuatVietnam

Có được thừa kế "biển số định danh"?

Cập nhật 3/9/2023 | Đăng tải: LVN.5780

hoi Lê Gia Bảo (TP.HCM)
Trước đây ba tôi có mua một chiếc xe SH biển số đẹp. Sau ngày 15-8, chiếc xe biển số đẹp đó trở thành biển số định danh của ba tôi.
Xin hỏi, nếu sau này ba tôi mất thì tôi có được quyền thừa kế biển số xe đó kèm theo xe hay không?

luat Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM:

Biển số định danh là biển số gắn với một cá nhân hoặc một tổ chức sở hữu biển số xe đó. Do đó, căn cứ theo điểm a khoản 4 Điều 6 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về trách nhiệm của chủ xe khi bán, tặng cho, thừa kế, trao đổi, góp vốn, phân bổ, điều chuyển xe (sau đây gọi chung là chuyển quyền sở hữu xe) chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (không giao, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe) và nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe, biển số xe để làm thủ tục thu hồi. Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá thì chủ xe nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

Đồng thời, theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Thông tư 24/2023/TT-BCA, trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá chủ xe nộp hồ sơ và làm thủ tục thu hồi theo quy định, chủ xe không phải nộp lại biển số xe trúng đấu giá nhưng phải nộp bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và xuất trình bản chính để đối chiếu (chứng từ chuyển quyền sở hữu phải thể hiện rõ nội dung chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số trúng đấu giá).

Như vậy, trừ trường hợp được thừa kế xe gắn biển số trúng đấu giá thì tất các trường hợp còn lại chỉ được phép thừa kế chiếc xe, còn biển số xe dù đẹp hay xấu cũng sẽ không được thừa kế.

Khi người được chuyển nhượng, được tặng cho hay được thừa kế ô tô gắn biển số ô tô trúng đấu giá thì biển số ấy sẽ là biển số định danh cá nhân của người đó. Người đó phải thực hiện toàn bộ quy định về sang tên đổi chủ đối với biển số định danh.

Xem thêm