LuatVietnam

Có được yêu cầu nhà thầu bổ sung thông tin hợp đồng chưa khai trên webform?

Cập nhật 15/10/2022 | Đăng tải: LVN.5561

hoi Võ Tuấn Anh (Đắk Lắk)
Hồ sơ dự thầu của 1 nhà thầu kê khai trên webform chỉ có 1 hợp đồng tương tự với giá trị 3,2 tỷ đồng (không đề cập hoặc đính kèm bất kỳ một hợp đồng nào khác trong hồ sơ dự thầu), như vậy chưa đáp ứng yêu cầu năng lực kinh nghiệm của hồ sơ mời thầu.
Vậy bên mời thầu có được yêu cầu nhà thầu bổ sung hợp đồng tương tự ngoài các hợp đồng đã kê khai trên webform để đưa vào đánh giá E-HSDT hay không?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT quy định, đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, các nội dung đánh giá về lịch sử không hoàn thành hợp đồng, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm, yêu cầu về nguồn lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của nhà thầu được hệ thống tự động đánh giá dựa trên các thông tin nhà thầu kê khai trong webform.

Theo đó, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã kê khai. Trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin hoặc có kê khai nhưng không đúng, không đầy đủ, không đáp ứng theo yêu cầu nêu trong E-HSMT thì hệ thống sẽ đánh giá nhà thầu không đạt ở nội dung này.

Đối với nội dung về hợp đồng tương tự, trường hợp tổ chuyên gia phát hiện hệ thống đánh giá nhà thầu "đạt" là chưa chính xác thì tổ chuyên gia có quyền đánh giá lại để làm kết quả đánh giá ở nội dung này.

Theo đó, việc đánh giá E-HSDT đối với gói thầu xây lắp phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đấu thầu

otvet Căn cứ vào đâu để đánh giá "giá dự thầu"?
otvet Chuyển nhượng từ 10% giá trị gói thầu bị coi là vi phạm
otvet Có được thay đổi loại hợp đồng sau khi lựa chọn nhà thầu?
otvet Doanh nghiệp nhà nước lựa chọn nhà thầu theo quy định nào?
otvet Từ 1/8/2022, đấu thầu qua mạng phải áp dụng theo quy định mới
otvet Về thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu khi đấu thầu trực tiếp
otvet Dịch vụ đấu giá bất động sản không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng chỉ được mời doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ dự thầu
otvet Gói thầu mua sắm quy mô nhỏ có được miễn tiêu chí kinh nghiệm của nhà thầu?
otvet Nhà thầu cùng lúc tham gia nhiều gói thầu của dự án, đánh giá năng lực thế nào?
otvet Có được yêu cầu nhà thầu bổ sung thông tin hợp đồng chưa khai trên webform?
otvet Nhà thầu giám sát bắt buộc phải độc lập với nhà thầu thi công
otvet Những lưu ý khi điều chỉnh hợp đồng thầu
otvet Cách tính hiệu lực của hồ sơ dự thầu
otvet Sử dụng biểu mẫu nào để lập báo cáo đánh giá E-HSDT của gói thầu xây lắp?
otvet Công ty có vốn góp Nhà nước có cần đấu thầu khi mua nguyên vật liệu?
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng có được áp dụng đấu thầu rộng rãi?
otvet Điều kiện tham gia đấu thầu dự án xã hội hóa
otvet Có được chỉ định thầu căn cứ theo bảng báo giá?
otvet Công ty con có được thực hiện thay hợp đồng thầu cho công ty mẹ?