LuatVietnam

Có nhiều sổ BHXH, cần làm thủ tục gộp sổ trước khi rút BHXH một lần

Cập nhật 13/6/2022 | Đăng tải: LVN.5471

hoi Bạn đọc
Tôi đi làm hồ sơ rút BHXH 1 lần thì tôi mới biết mình có 2 sổ bảo hiểm. Mã sổ BHXH 1 là 3020682*** đã đóng được 1 năm 12 tháng và không có bìa sổ. Mã sổ BHXH 2 là 3022444*** đã đóng được 3 năm 2 tháng, có bìa sổ.
Hiện tại, tôi muốn hủy sổ 1 đi để rút BHXH 1 lần sổ 2 có được không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo quy định một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BH thất nghiệp của các sổ BHXH vào sổ mới. 

Trường hợp của Bạn có 02 sổ BHXH trở lên thì bắt buộc bạn phải làm thủ tục gộp sổ. Tuy nhiên 1 sổ BHXH của bạn không có bìa sổ nên bạn phải kê khai đồng thời 2 nội dung: Cấp lại sổ BHXH và gộp sổ. Thủ tục cấp lại sổ và gộp sổ được quy định tại Khoản Điều 27, văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26.6.2020 của BHXH Việt Nam: 

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu có);

Nộp hồ sơ theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 31 văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26.6.2020 của BHXH Việt Nam

- Người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH.

- Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH: nộp cho cơ quan BHXH trên toàn quốc.

BHXH Việt Nam cung cấp quy định về chính sách để bạn tham khảo, trường hợp của bạn, bạn cần làm thủ tục cấp lại sổ trước, tiếp theo gộp sổ và sau đó bạn làm thủ tục hưởng BHXH một lần để đảm bảo quyền lợi của bạn.

Đề nghị bạn liên hệ cơ quan BHXH tại địa phương để được hỗ trợ.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Cách thức đóng gộp BHXH tự nguyện để nhanh hưởng lương hưu
otvet Nân cập nhật số CCCD với cơ quan BHXH khi được cấp mới
otvet Cách xác định mức đóng BHXH để hưởng hưu cho người vừa có thâm niên làm nhà nước và tư nhân
otvet Cá nhân kinh doanh không bắt buộc đóng BHXH
otvet Vợ sinh con, chồng được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở
otvet Lao động tự do chỉ có thể đóng BHXH theo diện tự nguyện
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH khi có thâm niên làm việc cho công ty nhà nước và tư nhân
otvet Được đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Thủ tục đăng ký thay đổi nơi nhận lương hưu
otvet BHXH Việt Nam sẽ có giải pháp khắc phục lỗi của ứng dụng VssID
otvet Đóng BHXH nhiều hơn 20 năm sẽ phải chờ lương hưu, không được rút BHXH một lần
otvet Những điều cần biết về chế độ hưu trí
otvet Mức lương đóng BHXH có tăng theo lương tối thiểu?
otvet Có nhiều sổ BHXH, cần làm thủ tục gộp sổ trước khi rút BHXH một lần
otvet Sẽ sửa quy định về giấy hưởng BHXH đối với F0 điều trị tại nhà
otvet Người đóng BHXH tự nguyện không được hưởng chế độ thai sản
otvet Làm việc tại công ty nhà nước được tính hưu theo mức lương nào?
otvet Có cần làm thủ tục khi muốn bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng hưu?
otvet Thời gian nghỉ thai sản không bị giảm trừ khi chốt sổ BHXH
otvet Được rút sớm BHXH một lần nếu đi định cư nước ngoài