LuatVietnam

Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?

Cập nhật 29/8/2022 | Đăng tải: LVN.5527

hoi Bạn đọc
Công ty và người lao động ký kết thư mời nhận việc, trong đó ghi thời gian thử việc là 2 tháng và mức lương thử việc bằng 100% lương chính thức. Không đề cập đến BHXH -BHYT- BHTN.
Sau thời gian thử việc, nếu người lao động đạt yêu cầu thì công ty ký HĐLĐ và bắt đầu đóng BHXH-BHYT-BHTN.
Vậy xin hỏi công ty có phải hoàn trả BHXH-BHYT-BHTN (theo tỉ lệ công ty phải đóng 21.5%) trong thời gian thử việc vào lương cho NLĐ hay không?

luat Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội TP. HCM:

- Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019:

“1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật Lao động.”

- Theo quy định tại điểm a, điểm b, Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

“1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;”

- Theo quy định của Luật Việc làm năm 2013 thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

- Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Căn cứ các quy định nêu trên thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận ghi nhận nội dung thử việc bằng một trong hai cách thức sau:

(1) Thỏa thuận ghi nhận nội dung thử việc trong hợp đồng lao động. Khi đó, các nội dung của hợp đồng lao động mà hai bên giao kết phải đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Bộ luật Lao động năm 2019, trong đó có nội dung quy định về “bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp”.

Đồng thời, tại Khoản 3 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: “Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng”. Do đó, trường hợp hai bên thỏa thuận ghi nhận nội dung thử việc trong hợp đồng lao động thì thời hạn hợp đồng lao động phải từ đủ 01 tháng trở lên, khi đó người lao động sẽ thuộc trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nếu đủ điều kiện theo quy định của Luật Việc làm năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014.

Trường hợp người lao động không đủ điều kiện (không thuộc diện/đối tượng) tham gia các khoản bảo hiểm bắt buộc theo các quy định nêu trên thì người sử dụng lao động phải trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019.

(2) Thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc. Khi đó, các nội dung của hợp đồng thử việc mà hai bên giao kết phải đảm bảo theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019 trong đó không có nội dung quy định về “bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp”.

Do vậy, trong trường hợp này người sử dụng lao động không phải trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Mức đóng BHXH năm 2022
otvet Có bắt buộc trả BHXH vào lương cho lao động thử việc?
otvet Phí sinh hoạt dành cho người lao động có bị tính đóng BHXH?
otvet Vi phạm cam kết về thời hạn HĐLĐ sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo (nếu có)
otvet Được mua BHXH tự nguyện để cộng nối với thời gian đóng BHXH bắt buộc
otvet Bảng tính tuổi nghỉ hưu theo lộ trình đến 2035
otvet Chồng được hưởng 2 tháng trợ cấp tiền tã lót nếu vợ không tham gia BHXH
otvet Làm việc ở chi nhánh nhưng đóng BHXH ở trụ sở chính, nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà tại đâu?
otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?