LuatVietnam

Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi giấy đăng ký hộ kinh doanh?

Cập nhật 7/11/2022 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Vũ Hiền Nhân
Một hộ kinh doanh đã được Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cấp đăng ký kinh doanh hộ cá thể và đã xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh, nhưng có vi phạm như sau:
Xây dựng công trình vi phạm quy hoạch khu đô thị và chưa được cấp Giấp phép xây dựng, đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử lý vi phạm.
Theo Điểm e, Khoản 1, Điều 93, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định, hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có thẩm quyền thu hồi đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh trong trường hợp trên không? Nếu có thì hồ sơ, quy trình thủ tục thực hiện thu hồi đăng ký kinh doanh như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền kiến nghị thu hồi đăng ký kinh doanh?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Điểm e, Khoản 1, Điều 93 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4/1/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định, hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

Căn cứ quy định trên, thẩm quyền đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền nêu tại Điểm e, Khoản 1, Điều 93 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP phải được quy định tại Luật.

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 16 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện là thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định tại Khoản 7, Khoản 8, Điều 93 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Do vậy, đề nghị ông liên hệ với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đăng ký kinh doanh

otvet Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi giấy đăng ký hộ kinh doanh?
otvet Tự in bao bì sản phẩm có phải đăng ký kinh doanh ngành in?
otvet Các trường hợp phải đăng ký khi mua bán vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài
otvet Công ty xây dựng có cần đăng ký bổ sung ngành nghề khi kinh doanh BĐS?
otvet Xây dựng trái phép có bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh?
otvet Có được ủy quyền đăng ký doanh nghiệp bằng "giấy giới thiệu"?
otvet Đăng ký thành lập hộ kinh doanh có bắt buộc nộp sổ đỏ?
otvet Đứng tên giùm trên giấy phép kinh doanh có gặp rủi ro?
otvet Những điều cần biết khi cho mượn địa chỉ làm văn phòng công ty
otvet Sau 180 ngày có được hủy quyết định giải thể để hoạt động trở lại?
otvet Mở quán ăn có phải đăng ký kinh doanh?
otvet Giấy phép kinh doanh quyền phân phối có bắt buộc ghi chi tiết mã HS?
otvet Không bắt buộc giải thể trước khi đăng ký chuyển đổi công ty TNHH
otvet Giám đốc công ty TNHH có được kiêm chức Kế toán trưởng?
otvet Từ 1/5/2021, đăng ký doanh nghiệp sử dụng biểu mẫu mới
otvet Có được mở văn phòng tại căn hộ chung cư?
otvet Có được mở cửa hàng kinh doanh tại căn hộ chung cư?
otvet Bị từ chối tên đặt cho doanh nghiệp, có thể khởi kiện
otvet Thủ tục đóng cửa hộ kinh doanh
otvet Đăng ký hộ kinh doanh không cần xuất trình hộ khẩu và sổ đỏ