LuatVietnam

Cơ quan nào giữ quyền phê duyệt đánh giá tác động môi trường dự án nhà ở xã hội?

Cập nhật 6/5/2023 | Đăng tải: LVN.5698

hoi Kiều Trang (Hà Nội)
Dự án xây dựng khu nhà ở xã hội có diện tích 5,6 ha và có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên, có diện tích chuyển đổi (dưới 10 ha) thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐND cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai.
Dự án này thuộc dự án nhóm A có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
Dự án nêu trên được xếp vào nhóm nào theo tiêu chí môi trường và thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Theo thông tin do bà Trang cung cấp, dự án là dự án nhóm A có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên theo thẩm quyền quy định của pháp luật về đất đai, do vậy thuộc đối tượng quy định tại số thứ tự 4 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (dự án nhóm A có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định này).

Trường hợp này, dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường và thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà ở xã hội

otvet Cơ quan nào giữ quyền phê duyệt đánh giá tác động môi trường dự án nhà ở xã hội?
otvet Thay đơn vị quản lý chung cư phải được hội nghị nhà chung cư thông qua
otvet Điều kiện đấu thầu dự án nhà ở xã hội
otvet Dự án khu dân cư sử dụng vốn nhà nước có phải dành 20% diện tích xây nhà ở xã hội?
otvet Phạt đến 40 triệu nếu kinh doanh tại căn hộ chung cư
otvet Có được dùng quỹ bảo trì để lắp camera cho các tầng chung cư?
otvet Phí giữ xe chung cư có bị khống chế mức trần?
otvet Bãi xe ô tô trong chung cư thuộc sở hữu chung hay riêng?
otvet Có được sạc xe điện trong căn hộ chung cư?
otvet Đơn vị nào cấp giấy xác nhận thu nhập thấp để được mua nhà ở xã hội?
otvet Có được bán lại nhà ở xã hội cho họ hàng?
otvet Hạn chế bán lại nhà ở xã hội trong thời hạn 5 năm
otvet Chủ đầu tư bán nhà ở khi chưa đủ điều kiện bị xử lý thế nào?
otvet Cách tra cứu thông tin các dự án nhà ở xã hội
otvet Hội nghị chung cư lần đầu được tổ chức sau khi bàn giao tối thiểu 50% căn hộ
otvet Mua nhà ở xã hội có phải đóng tiền sử dụng đất?
otvet Các điều kiện cho phép bán lại nhà ở xã hội
otvet Chung cư nếu có nhà trẻ, shophouse... được coi là nhà hỗn hợp
otvet Chủ nhà trọ có được "bán" lại điện với giá cao?
otvet Diện tích sử dụng căn hộ chung cư được tính như thế nào?