LuatVietnam

blue-check Cơ quan quản lý chuyên ngành không giữ thẩm quyền xác nhận hàng hóa nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra

Công văn số 442/TĐC-CL ngày 11/7/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM về thẩm quyền quyết định miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 khi nhập khẩu (1 trang)
Posted: 15/7/2022 4:21:42 PM | Latest updated: 20/7/2022 11:30:28 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5496
LuatVietnam

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Sở KH&CN TP. HCM) thông báo sẽ không tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị miễn kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (gồm cả hồ sơ nộp trực tuyến và nộp trực tiếp).

Các doanh nghiệp/cá nhân có nhu cầu miễn kiểm tra đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thì liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan để được hướng dẫn.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định 132/2008/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ-CP và khoản 1 Điều 1 Nghị định 13/2022/NĐ-CP) , người nhập khẩu phải tự chứng minh với cơ quan hải quan về sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc các trường hợp được miễn kiểm tra chất lượng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5496

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý chất lượng

blue-check Thay mới thủ tục kiểm tra và miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu tại TP. HCM
blue-check Hướng dẫn triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm
blue-check 05 định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ công trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn
blue-check Phương tiện đo và hàng đóng gói sẵn được miễn kiểm tra chất lượng ở khâu nhập khẩu English attachment
blue-check Các thủ tục mới về kiểm định phương tiện đo và cấp quyền sử dụng mã vạch
blue-check Cơ quan quản lý chuyên ngành không giữ thẩm quyền xác nhận hàng hóa nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra
blue-check Về căn cứ xác định hàng nhập khẩu phi mậu dịch được miễn kiểm tra chất lượng English attachment
blue-check 31 định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
blue-check Các điểm mới đáng lưu ý về đo lường và kiểm tra chất lượng hàng hóa kể từ 15/3/2022 English attachment
blue-check Quy trình đăng ký công bố hợp quy sản phẩm chăn nuôi, thú y tại TP. HCM
blue-check Gỡ bỏ thủ tục đăng ký sử dụng mã vạch nước ngoài English attachment
blue-check Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm loại 5, loại 8
blue-check Sửa đổi điều kiện và tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam English attachment
blue-check Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam
blue-check Quy trình công bố hợp chuẩn, hợp quy (áp dụng tại TP. HCM)
blue-check Quy trình đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy tại TP. HCM
blue-check Ghi "giá trị dinh dưỡng" trên nhãn thực phẩm như thế nào? English attachment
blue-check Tự nguyện kiểm tra chất lượng hàng xuất khẩu có cần nộp kết quả cho Hải quan?
blue-check Thay mới Danh mục hàng công nghiệp và thực phẩm phải kiểm tra chuyên ngành
blue-check Vật tư gia công có phải kiểm tra chất lượng khi chuyển tiêu thụ nội địa?