LuatVietnam

blue-check Cơ quan quản lý chuyên ngành không giữ thẩm quyền xác nhận hàng hóa nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra

Công văn số 442/TĐC-CL ngày 11/7/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM về thẩm quyền quyết định miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 khi nhập khẩu (1 trang)
Posted: 15/7/2022 4:21:42 PM | Latest updated: 20/7/2022 11:30:28 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5496
LuatVietnam

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Sở KH&CN TP. HCM) thông báo sẽ không tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị miễn kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (gồm cả hồ sơ nộp trực tuyến và nộp trực tiếp).

Các doanh nghiệp/cá nhân có nhu cầu miễn kiểm tra đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thì liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan để được hướng dẫn.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định 132/2008/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ-CP và khoản 1 Điều 1 Nghị định 13/2022/NĐ-CP) , người nhập khẩu phải tự chứng minh với cơ quan hải quan về sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc các trường hợp được miễn kiểm tra chất lượng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5496

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý chất lượng

light-check Phương tiện đo và hàng đóng gói sẵn được miễn kiểm tra chất lượng ở khâu nhập khẩu English attachment
blue-check Cơ quan quản lý chuyên ngành không giữ thẩm quyền xác nhận hàng hóa nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra
blue-check 31 định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia
blue-check Các điểm mới đáng lưu ý về đo lường và kiểm tra chất lượng hàng hóa kể từ 15/3/2022 English attachment
blue-check Quy trình đăng ký công bố hợp quy sản phẩm chăn nuôi, thú y tại TP. HCM
blue-check Gỡ bỏ thủ tục đăng ký sử dụng mã vạch nước ngoài English attachment
blue-check Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm loại 5, loại 8
blue-check Sửa đổi điều kiện và tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam
blue-check Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam
blue-check Quy trình công bố hợp chuẩn, hợp quy (áp dụng tại TP. HCM)
blue-check Quy trình đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy tại TP. HCM
blue-check Ghi "giá trị dinh dưỡng" trên nhãn thực phẩm như thế nào? English attachment
blue-check Tự nguyện kiểm tra chất lượng hàng xuất khẩu có cần nộp kết quả cho Hải quan?
blue-check Thay mới Danh mục hàng công nghiệp và thực phẩm phải kiểm tra chuyên ngành
blue-check Vật tư gia công có phải kiểm tra chất lượng khi chuyển tiêu thụ nội địa?
blue-check Thủ tục công bố hợp quy theo các QCVN của Bộ Nông nghiệp và PTNT
blue-check Hướng dẫn xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp
blue-check Giải đáp về hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công thương
blue-check Quy chế chứng nhận mã số, mã vạch English attachment
blue-check Quy định mới về kiểm tra chất lượng và công bố hợp quy sản phẩm công nghệ English attachment