LuatVietnam

blue-check Có thể điều chỉnh giá trong thời gian gia hạn hợp đồng xây dựng

Công văn số 4987/BXD-KTXD ngày 7/11/2022 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (1 trang)
Posted: 25/11/2022 9:12:09 AM | Latest updated: 25/11/2022 1:30:25 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5589
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 07/2016/TT-BXD, việc điều chỉnh giá của hợp đồng đơn giá điều chỉnh được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận của hợp đồng.

Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng được căn cứ theo quy định tại Điều 39 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

Cần lưu ý, theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 18 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 , phần giá trị hợp đồng xây dựng tương ứng với khoản tạm ứng vượt mức tối thiểu sẽ không được điều chỉnh giá kể từ thời điểm tạm ứng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5589

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng công trình

blue-check Hướng dẫn quản lý chất lượng thi công công trình mục tiêu quốc gia
blue-check Gỡ bỏ quy định cho chủ đầu tư chọn chuyên gia tư vấn vào Hội đồng kiểm tra nghiệm thu công trình
blue-check Có thể điều chỉnh giá trong thời gian gia hạn hợp đồng xây dựng
blue-check Chủ đầu tư được quyền lựa chọn tiêu chuẩn áp dụng trong xây dựng
blue-check Không được điều chỉnh lại giá phần giá trị tạm ứng cao hơn mức tối thiểu
blue-check Đã có hướng dẫn về an toàn xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời English attachment
light-check Thay mới QCVN về các số liệu điều kiện tự nhiên làm căn cứ lập dự án xây dựng
light-check Quy chuẩn về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
blue-check Công bố danh mục dự án thành phần và tiến độ xây dựng đường Vành đai 3 TP. HCM
blue-check Về thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu công trình nhà máy xử lý rác
blue-check Chủ đầu tư tự quyết định việc tạm ứng đối với hợp đồng xây dựng quy mô nhỏ
blue-check Danh sách các tỉnh được phân cấp quản lý các thành phần của cao tốc Bắc - Nam
blue-check Công trình xây dựng VPĐH nhà máy được xếp vào loại công trình dân dụng
blue-check Về định mức dự toán khoan đặt ống ngầm
blue-check Cần quy định rõ trách nhiệm bảo hành nhà ở trong hợp đồng xây dựng
blue-check Hủy bỏ TCVN 8819:2011 về thi công mặt đường bê tông nhựa nóng
blue-check Công bố 03 TCVN mới ban hành về thi công nhựa đường
blue-check Những điều cần biết khi xây dựng công trình ngầm
blue-check Những lưu ý khi xác định dự toán công tác đào móng công trình
blue-check Giải thích về định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình