LuatVietnam

Có thể đóng BHXH tự nguyện trong thời gian thất nghiệp

Cập nhật 23/5/2022 | Đăng tải: LVN.5458

hoi Bạn đọc
Tôi làm công ty, đã đóng bảo hiểm xã hội được 9 năm. Nay tôi nghỉ việc, muốn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thủ tục như thế nào?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Như vậy, bạn đã có 9 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nay bạn muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bạn vui lòng liên hệ với đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện (bưu điện; ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn...) hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tham gia bạn nhé.

Thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Lập mẫu Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS).

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội