LuatVietnam

Có thể đóng gộp BHXH để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi

Cập nhật 15/10/2022 | Đăng tải: LVN.5562

hoi Bạn đọc
Tôi là nữ, sinh tháng 1.1967 công tác tại đài truyền hình huyện đến hết tháng 5.2022 thì nghỉ việc và đã chốt sổ BHXH được 16 năm 6 tháng.
Theo quy định mới về kéo dài tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 thì đến tháng 10.2022 tôi đủ 55 năm 8 tháng. Vậy trường hợp của tôi còn thiếu 3 năm 6 tháng thì có được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho những năm còn thiếu trong tháng 10.2022 để nhận lương hưu từ tháng 11.2022 không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Căn cứ Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29.12.2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện, tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 hướng dẫn phương thức đóng như sau: “Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu”.

Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP quy định: “Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định này để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu”.

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp của bà sinh tháng 1.1967 thì đến tháng 10.2022 bà đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ.

Vì vậy bà được đóng bảo hiểm xã hội một lần cho những năm còn thiếu là 3 năm 6 tháng để đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu.

Thời điểm hưởng lương hưu của bà được tính từ tháng liền kề sau tháng bà đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu nêu trên.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Người có 2 sổ BHXH phải làm thủ tục gộp sổ mới được rút BHXH một lần
otvet Cách tính lương hưu khi đóng BHXH tự nguyện
otvet Vẫn có thể đóng tiếp BHXH sau khi đã rút BHXH một lần
otvet Quy định giảm số năm đóng BHXH được hưởng lương hưu chỉ mới là dự thảo
otvet Cách tính chế độ hưu cho người nghỉ trước tuổi
otvet Lao động nam phải đóng BHXH đủ 35 năm mới được lương hưu tối đa
otvet Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí có phải nộp HĐLĐ?
otvet Điều kiện hưởng lương hưu khi mua BHXH tự nguyện
otvet Cách xác định mức lương bình quân đóng BHXH để tính lương hưu
otvet Lương hưu có tăng theo lương cơ sở?
otvet Chỉ được đóng gộp BHXH để lãnh hưu khi đã đủ tuổi
otvet Có thể đóng gộp BHXH để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Điều kiện đóng dồn BHXH để sớm hưởng lương hưu
otvet Những trường hợp phải mua BHXH bắt buộc
otvet Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng cho người đã đủ tuổi
otvet Không hạn chế thời gian bảo lưu quá trình đóng BHXH
otvet Người đủ tuổi hưu có được rút BHXH một lần?
otvet Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn
otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo