LuatVietnam

Có thể sử dụng thông tin người phụ thuộc trên Etax Mobile để quyết toán thuế TNCN

Cập nhật 12/5/2023 | Đăng tải: LVN.5700

hoi Nguyễn Thanh Tâm (Bình Dương)
Tôi đang làm hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2022 tại Chi cục Thuế huyện Phú Giáo. Hiện tôi không làm việc cho bất kỳ cơ quan, tổ chức nào.
Năm 2022, công ty tôi làm việc thuộc quản lý của Cục thuế Bình Dương, do đó dữ liệu người phụ thuộc của tôi Chi cục Thuế huyện Phú Giáo không kiểm tra được. Do đó, đơn vị thuế đã gửi thông báo "Không chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế do thiếu hồ sơ người phụ thuộc".
Trường hợp cơ quan thuế vẫn yêu cầu phải bổ sung hồ sơ người phụ thuộc, trên ứng dụng VNeID của tôi có thể hiện thông tin người phụ thuộc, tôi có thể sử dụng dữ liệu tại đây để chứng minh không? Nếu được thì làm cách nào?

luat Cục Thuế tỉnh Bình Dương:

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính quy định về sửa đổi, bổ sung Điểm g Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN;

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị ông căn cứ vào người phụ thuộc đã đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện kê khai hồ sơ quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế nơi cư trú theo quy định.

Trường hợp Chi cục Thuế huyện Phú Giáo không kiểm tra được người phụ thuộc trên ứng dụng TMS thì đề nghị ông tải ứng dụng Etax Mobile, vào mục "Tra cứu người phụ thuộc" để chứng minh người phụ thuộc đã đăng ký với cơ quan thuế.

Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời cho ông biết để thực hiện.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Người phụ thuộc

otvet Điều kiện đăng ký cháu ruột là người phụ thuộc
otvet Thay đổi nơi làm việc phải đăng ký lại người phụ thuộc
otvet Có thể sử dụng thông tin người phụ thuộc trên Etax Mobile để quyết toán thuế TNCN
otvet Không cần xác nhận thu nhập khi đăng ký người phụ thuộc
otvet Không giới hạn số người phụ thuộc được giảm trừ của mỗi người lao động
otvet Cha mẹ bao nhiêu tuổi được tính là người phụ thuộc?
otvet Nuôi con học đại học có được giảm thuế TNCN?
otvet Có bị khống chế số người phụ thuộc đăng ký lại khi thay đổi công ty?
otvet Nghỉ việc trước khi quyết toán thuế TNCN có được tính lại mức giảm trừ gia cảnh?
otvet Cách tính thời gian được giảm trừ người phụ thuộc
otvet Thời hạn đăng ký người phụ thuộc chậm nhất là thời điểm quyết toán thuế
otvet Không cần xin giấy xác nhận thu nhập khi đăng ký người phụ thuộc
otvet Đăng ký bác ruột là người phụ thuộc phải có xác nhận không còn nơi nương tựa
otvet Tờ khai đăng ký người phụ thuộc đang áp dụng mẫu nào?
otvet Người phụ thuộc chưa gia hạn CMND có được giảm trừ tiếp?
otvet Vợ ở nhà nội trợ có được tính là người phụ thuộc?
otvet Khai bổ sung người phụ thuộc sau khi đã quyết toán sẽ không được giảm trừ
otvet Chuyển công ty phải đăng ký lại người phụ thuộc
otvet Miễn xin xác nhận thu nhập khi đăng ký người phụ thuộc
otvet Không được đăng ký giảm trừ em ruột nếu bố mẹ còn khả năng lao động