LuatVietnam

Có thể thay đổi nơi KCB BHYT theo nơi cư trú

Cập nhật 18/10/2022 | Đăng tải: LVN.5565

hoi Lê Nga
Tôi được công ty đóng BHXH cho từ tháng 8.2021 và thẻ BHYT của tôi được đăng ký ở Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Nhưng do bệnh viện ở xa nơi tôi ở không tiện di chuyển đi khám, tôi muốn đăng ký chuyển nơi KCB ban đầu về Bệnh viện Thu Cúc hoặc Bệnh viện đa khoa Phương Đông thì cần những thủ tục gì?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Căn cứ quy định tại Điều 8, Thông tư số 40/2015/TT-BYT, người tham gia bảo hiểm y tế được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện, tuyến xã không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo hướng dẫn tại Phụ lục 1, Công văn số 66/BHXH-QLT ngày 6.1.2021 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về việc thông báo số lượng thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2021, Bệnh viện đa khoa Phương Đông đã vượt quá số lượng thẻ BHYT cho phép nhận khám chữa bệnh ban đầu.

Và theo Phụ lục 2, Hướng dẫn liên ngành số 3982/HD-YT-BHXH ngày 17.3.2021 của Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội hướng dẫn bổ sung đăng ký khám bênh, chữa bệnh BHYT ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021, Bà có thể đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu về bệnh viện Thu Cúc nếu gần nơi cư trú hoặc nơi làm việc của Bà.

Bà có thể tham khảo các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu tuyến xã, tuyến huyện khác phù hợp với nơi làm việc hoặc nơi cư trú theo Phụ lục 1, Ban hành kèm hướng dẫn liên ngành số 3982/HD-YT-BHXH ngày 17.3.2021.

Xem thêm

Bảo hiểm y tế

otvet Các trường hợp được BHXH hoàn trả viện phí
otvet Cách xác định giá trị sử dụng thẻ BHYT khi tham gia không liên tục
otvet Có thể thay đổi nơi KCB BHYT theo nơi cư trú
otvet Phẫu thuật tại bệnh viện cùng tuyến có được hưởng BHYT?
otvet Gia hạn thẻ BHYT trễ quá 3 tháng phải cấp thẻ mới
otvet Chưa có căn cước gắn chip không ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT
otvet Có được mua thẻ BHYT ở nơi tạm trú?
otvet Thẻ BHYT hộ gia đình có được sử dụng ngay từ ngày đóng?
otvet Nhập viện ở tỉnh khác có được BHYT thanh toán lại viện phí?
otvet Từ 1/3/2022, có thể xin cấp lại thẻ BHYT qua mạng
otvet Sinh con đúng tuyến có được hưởng BHYT 100%?
otvet Mức hưởng BHYT của trẻ dưới 6 tuổi tính như thế nào?
otvet Có được đóng BHYT một lần cho đủ 5 năm để hưởng quyền lợi cao hơn
otvet Các trường hợp được đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện tuyến trung ương
otvet Các trường hợp được ưu tiên KCB BHYT
otvet Thủ tục miễn trả phần viện phí vượt 6 tháng lương cơ sở do tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục
otvet Nghỉ bệnh từ 14 ngày trở lên trong tháng được miễn đóng BHYT
otvet Cần sớm gia hạn thẻ BHYT sau khi nghỉ việc để không mất quyền lợi
otvet Thủ tục xin nhận lại viện phí tự trả do quên thẻ BHYT
otvet Cấp cứu trái tuyến có được hưởng BHYT?