LuatVietnam

blue-check Có thể tra cứu hồ sơ sức khỏe điện tử trên Nền tảng VHR

Công văn số 275/TTYTQG-DVCĐS ngày 31/8/2023 của Bộ Y tế về việc triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử (4 trang)
Posted: 5/9/2023 10:06:09 AM | Latest updated: 5/9/2023 5:22:27 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5776
LuatVietnam

Theo Bộ Y tế, việc xây dựng Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử (Nền tảng VHR) nhằm hiển thị Sổ sức khỏe điện tử của người dân trên ứng dụng VNeID và các ứng dụng khác phục vụ cho người dân trong quá trình khám chữa bệnh và theo dõi sức khỏe.

Nền tảng VHR bao gồm kho dữ liệu chứa các thông tin cơ bản về y tế của người dân được lấy từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các chức năng cơ bản của Nền tảng VHR được mô tả cụ thể tại phụ lục đính kèm. Trong đó, người dân có thể sử dụng chức năng Cổng tra cứu hồ sơ sức khỏe (trên nền tảng web) hoặc Ứng dụng hồ sơ sức khỏe (trên điện thoại) để tra cứu các thông tin về hồ sơ sức khỏe, cập nhật thông tin hành chính, thông tin tiền sự bệnh.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5776

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu