LuatVietnam

Có thể tự in quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công

Cập nhật 5/7/2022 | Đăng tải: LVN.5490

hoi Nguyễn Thị Đại Phương (Bình Dương)
Trường hợp nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia khi có quyết định hưởng bằng văn bản thì trong bao lâu giấy tờ gốc gửi về địa chỉ của người được hưởng?
Nếu chưa gửi về thì theo ngày khai báo tìm việc làm trên phụ lục, người nộp hồ sơ đến Trung tâm việc làm mang theo Căn cước công dân có được không?

luat Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương:

Hiện không có quy định về việc Trung tâm Dịch vụ việc làm phải gửi quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp khi được phê duyệt hưởng trợ cấp thất nghiệp về địa chỉ nơi ở của người lao động. 

Chính vì thế người lao động có thể in ra hoặc đến trực tiếp Trung tâm để nhận quyết định và  phụ lục thông báo. 

Người lao động căn cứ ngày thông báo tìm kiếm việc làm tại phụ lục kèm theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được duyệt trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia phải đến Trung tâm Dịch vụ việc làm để thông báo tìm kiếm việc làm đúng quy định nếu không sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khi đi mang theo giấy tờ gồm: Sổ BHXH, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân và quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp, phụ lục.

 

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm thất nghiệp

otvet Đóng BHTN đủ 1 năm sẽ được hưởng trợ cấp 3 tháng
otvet Nghỉ hưu sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Lao động đang hưởng lương hưu vẫn được trả tiền BHTN vào lương trong thời gian dịch
otvet Phải gộp sổ BHXH trước khi hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu có nhiều sổ
otvet Nghỉ việc nhiều lần có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Sổ BHXH nếu mất phải làm thủ tục cấp lại trước khi xin hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp nếu có thời gian đóng bảo hiểm từ 12 đến 36 tháng
otvet Nghỉ việc ngay sau thời gian thai sản có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Thời gian đóng BHXH tại các công ty khác nhau được cộng dồn khi tính trợ cấp thất nghiệp
otvet Những ai được quỹ BHTN chi hỗ trợ Covid-19 đợt 2?
otvet Cách tính mức trợ cấp thất nghiệp
otvet Đóng BHTN trên 12 năm cũng chỉ được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp
otvet Thời hạn giải quyết trợ cấp thất nghiệp tính như thế nào?
otvet Hưởng trợ cấp thất nghiệp có phải nộp giấy xin thôi việc?
otvet Được cộng gộp thời gian đóng BHTN tại sổ BHXH cũ vào sổ mới
otvet Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp bắt buộc phải nộp sổ BHXH
otvet Các giấy tờ cần thiết để hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp có cần nộp giấy thôi việc?
otvet Thủ tục gộp quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp
otvet Trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng theo lương tối thiểu