LuatVietnam

Có thể ủy quyền nhận trợ cấp BHXH một lần

Cập nhật 7/12/2022 | Đăng tải: LVN.5597

hoi Lê Thị Lan (Quảng Ngãi)
Vì lý do cá nhân nên tôi không thể viết đơn và nhận tiền chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Tôi có thể ủy quyền cho người thân viết đơn và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần của tôi được không?

luat Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao động có quyền "ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội". Pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành cho phép người lao động được ủy quyền cho người khác đối với hai hành vi là "nhận lương hưu" và "nhận trợ bảo hiểm xã hội". Tuy nhiên, pháp luật về bảo hiểm xã hội cũng không có quy định cấm ủy quyền trong những trường hợp khác.

Trường hợp của bà thì bà làm giấy ủy quyền mẫu số 13-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam để ủy quyền cho người thân nộp hồ sơ giải quyết BHXH một lần.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Cách tính tỷ lệ lương hưu cho người nghỉ hưu năm 2023
otvet Những trường hợp lao động nam được hưởng chế độ thai sản
otvet Giấy nghỉ ốm cấp vào thứ bảy, chủ nhật có được chấp nhận?
otvet Những trường hợp được rút BHXH một lần dù đóng trên 20 năm
otvet Số năm đóng BHXH vượt mức khi tính hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần
otvet Lương hưu tháng 1 và 2/2023 sẽ được trả trước tết
otvet Phát hiện bệnh nghề nghiệp sau khi chuyển công tác, nộp hồ sơ hưởng trợ cấp ở đâu?
otvet Không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc vẫn có để tham gia BHXH tự nguyệnđể hưởng hưu trí và tử tuất
otvet Người lao động có được tự làm thủ tục giảm đóng trùng BHXH?
otvet Người lao động có được rút BHXH một lần nếu công ty còn nợ tiền BHXH?
otvet Có được hưởng trợ cấp tuất khi anh/chị/em qua đời?
otvet Có thể ủy quyền nhận trợ cấp BHXH một lần
otvet Người có 2 sổ BHXH phải làm thủ tục gộp sổ mới được rút BHXH một lần
otvet Cách tính lương hưu khi đóng BHXH tự nguyện
otvet Có thể đóng thêm BHXH tự nguyện để nâng mức lương hưu
otvet Vẫn có thể đóng tiếp BHXH sau khi đã rút BHXH một lần
otvet Quy định giảm số năm đóng BHXH được hưởng lương hưu chỉ mới là dự thảo
otvet Cách tính chế độ hưu cho người nghỉ trước tuổi
otvet Lao động nam phải đóng BHXH đủ 35 năm mới được lương hưu tối đa
otvet Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí có phải nộp HĐLĐ?