LuatVietnam

Có thể xin cấp CCCD tại nơi ở trọ nếu có đăng ký thường trú

Cập nhật 2/4/2023 | Đăng tải: LVN.5674

hoi Minh Tâm (quận 4, TP.HCM)
Do gia cảnh khó khăn nên tôi đã bán nhà đi. Sau khi bán nhà chuyển đến nơi khác thuê trọ, gia đình tôi không được chủ nhà mới chấp nhận cho giữ đăng ký thường trú tại đó nên đã bị xóa thường trú.
Việc xóa thường trú của gia đình tôi như trên có đúng quy định của pháp luật hay không? Con tôi sắp đến tuổi làm thẻ căn cước công dân gắn chíp (CCCD) thì có được cấp CCCD tại nơi tạm trú hay không?

luat Luật sư Lê Thành Công, Đoàn Luật sư TP. HCM:

Theo Luật cư trú 2020, nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú.

Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan có thẩm quyền cập nhật thông tin cá nhân của người đăng ký trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Như thực tế chúng ta đã thấy, đăng ký thường trú có ý nghĩa rất quan trọng trong quản lý cư trú. Không những đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân mà còn góp phần phục vụ các nhiệm vụ quản lý của nhà nước.

Theo điểm g khoản 1, Điều 24, Luật Cư trú 2020, công dân sẽ bị xóa thường trú trong trường hợp người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới.

Tuy nhiên, nếu rơi vào trường hợp sau thì không bị xóa thường trú: Người đó được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

Như vậy, bạn đã bán nhà và chuyển đi nơi khác ở mà không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú thì bị xóa thường trú là đúng quy định.

Khi bị xóa thường trú thì quyền và lợi ích của cá nhân cũng bị ảnh hưởng, trong đó có việc cấp giấy tờ tùy thân như CCCD.

Theo Luật CCCD, thẻ CCCD là loại giấy tờ tùy thân trên đó ghi nhận thông tin nơi thường trú của người dân ở trên mặt thẻ.

Do đó, để được cấp thẻ CCCD, bạn cần phải có nơi đăng ký thường trú. Trường hợp đã bị xóa, bạn cần phải nhập hộ khẩu (đăng ký thường trú) trở lại để có thể thực hiện thủ tục cấp CCCD.

Các cách để được đăng ký thường trú trở lại: Bạn đang thuê nhà trọ để ở thì vẫn có thể đăng ký thường trú. Theo khoản 3, Điều 20, Luật Cư trú 2020, bạn có thể được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;

- Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

Sau khi được đăng ký thường trú trở lại, gia đình bạn có thể gửi đơn đề nghị cấp lại CCCD tại một trong các địa chỉ: Cơ quan Công an cấp huyện, cấp tỉnh tại nơi thường trú; Cơ quan Công an cấp huyện, cấp tỉnh tại nơi tạm trú; Website Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an (theo quy định tại Điều 10 và Điều 13, Thông tư 59/2021/TT-BCA).

Xem thêm

Hộ tịch

otvet Những tiện ích của tài khoản định danh điện tử
otvet Chủ nhà và người thuê đều bị phạt nếu không đăng ký tạm trú
otvet Thẻ CCCD bị thu hồi trong trường hợp nào?
otvet Có thể xin cấp CCCD tại nơi ở trọ nếu có đăng ký thường trú
otvet Ra nước ngoài định cư có bị thu hồi CCCD?
otvet Bỏ sổ hộ khẩu: chủ hộ phải nộp lại cho công an hay tự hủy?
otvet Thủ tục đăng ký khai sinh sau khi bỏ sổ hộ khẩu
otvet CCCD sẽ phải cấp đổi khi đến 25, 40 và 60 tuổi
otvet Thủ tục trích lục giấy khai sinh và xác nhận nơi cư trú
otvet Điều kiện đăng ký thường trú cho cháu tại nhà ông bà
otvet Điều kiện đăng ký thường trú tại nhà người quen
otvet Vẫn phải làm thủ tục nhập khẩu sau thời điểm bỏ sổ hộ khẩu
otvet Việt kiều vẫn được cấp CCCD nếu còn giữ quốc tịch Việt Nam
otvet Đăng ký khai sinh trực tuyến có cần nộp thêm hồ sơ gốc?
otvet Người hai quốc tịch có được cấp thẻ căn cước?
otvet Thủ tục đăng ký thay đổi chủ hộ (sau khi bỏ sổ hộ khẩu)
otvet Từ 1/1/2023, làm CCCD không cần có sổ hộ khẩu
otvet Đăng ký tạm trú có phải nộp giấy xác nhận chỗ ở của phường?
otvet Có được đăng ký cư trú trên đất thương mại dịch vụ?
otvet Trường hợp nào phải có giấy xác nhận không tranh chấp nhà khi đăng ký thường trú?