LuatVietnam

blue-check Công an toàn quốc sẽ tổng kiểm tra PCCC tại các chung cư trong tháng 9/2023

Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (3 trang)
Posted: 18/9/2023 10:18:22 AM | Latest updated: 19/9/2023 3:20:33 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5786
LuatVietnam

Nhằm ngăn ngừa xảy ra cháy nổ, đặc biệt ở các chung cư, Thủ tướng đã yêu cầu lực lượng Công an trên toàn quốc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, lực lượng chức năng địa phương tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC trong tháng 9/2023 tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao để đánh giá thực trạng và có ngay các giải pháp hạn chế xảy ra cháy, nổ.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đã đề nghị Bộ Xây dựng rà soát, khẩn trương ban hành trước ngày 30/10/2023 Quy chuẩn sửa đổi QCVN 06:2022/BXD và tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ để bổ sung tiêu chuẩn về PCCC đối với các loại hình nhà ở này. Đồng thời, ban hành tài liệu hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về PCCC cho các công trình, cơ sở hiện hữu khác.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5786

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu