LuatVietnam

blue-check Công bố 07 TCVN mới về thuốc bảo vệ thực vật

Quyết định số 2480/QĐ-BKHCN ngày 9/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia (2 trang)
Posted: 22/5/2023 9:45:12 AM | Latest updated: 23/5/2023 2:30:11 AM (GMT+7)
LuatVietnam

07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) mới về thuốc bảo vệ thực vật được Bộ KH&CN công bố ban hành gồm:

1. TCVN 13262-7:2022 Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 7: Xác định hàm lượng hoạt chất pentoxazone bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao.

2. TCVN 13262-8:2022 Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 8: Xác định hàm lượng hoạt chất chlorobromo isocyanuric acid bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao.

3. TCVN 13262-9:2022 Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 9: Xác định hàm lượng hoạt chất kẽm sunfat bằng phương pháp chuẩn độ complexon.

4. TCVN 13262-10:2022 Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 10: Xác định hàm lượng hoạt chất axit humic và axit fulvic bằng phương pháp chuẩn độ.

5. TCVN 13262-11:2022 Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 11: Xác định hàm lượng hoạt chất đồng (II) oxit bằng phương pháp chuẩn độ iot-thiosunfat.

6. TCVN 13268-5:2022 Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 5: Nhóm cây dược liệu.

7. TCVN 13268-6:2022 Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 5: Nhóm cây hoa, cây cảnh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 9-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa chất

blue-check Tiếp tục cấp giấy phép nhập khẩu chất HFC theo Thông tư 05/2020/TT-BCT đến hết 31/12/2023 English attachment
blue-check Quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV tại TP. HCM từ 14/4/2023
blue-check Giấy phép xuất nhập khẩu các chất HFC được cấp theo quy định cũ đến hết 31/12/2023 English attachment
blue-check [TP. HCM] Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm từ 5/4/2023
blue-check Cảnh báo các dấu hiệu gian lận để buôn lậu tiền chất ma túy
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép sản xuất, kinh doanh hóa chất tại Hà Nội
blue-check Thủ tục cấp phép sản xuất, kinh doanh hóa chất tại Hà Nội (áp dụng từ 21/3/2023)
blue-check Tp. Hà Nội cấm sử dụng, buôn bán chế phẩm diệt côn trùng y tế làm thuốc bảo vệ thực vật
blue-check Sẽ tăng cường thanh tra việc sản xuất, kinh doanh chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
blue-check Từ 6/1/2023, thủ tục cấp phép XNK chất phóng xạ được áp dụng mẫu biểu mới
blue-check Đính chính Danh mục chất HCFC-141 cấm sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ
blue-check Công bố 07 TCVN mới về thuốc bảo vệ thực vật
blue-check Tp. Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra, giám sát các cơ sở hóa chất trong giai đoạn 2021-2025
blue-check Thay mới Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng tại Việt Nam English attachment
blue-check Các thủ tục mới về cấp phép trong lĩnh vực hóa chất
blue-check Thay mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV tại TP. HCM
blue-check Sửa đổi một số quy định về hoạt động hóa chất English attachment
blue-check Sản phẩm hóa chất không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Sửa đổi hàng loạt điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất English attachment