LuatVietnam

blue-check Công bố Dự thảo Nghị định mới về đầu tư dự án dầu khí ra nước ngoài

Công văn số 7212/BCT-DKT ngày 14/11/2022 của Bộ Công thương về việc đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 124/2017/NĐ-CP về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí (42 trang)
Posted: 15/11/2022 10:21:10 AM | Latest updated: 17/11/2022 3:08:33 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5582
LuatVietnam

Công văn đính kèm: (1) Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 124/2017/NĐ-CP về đầu tư dự án dầu khí ra nước ngoài và (2) Dự thảo Tờ trình Chính phủ để đăng tải lên Cổng thông tin Chính phủ và lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, Dự thảo Nghị định mới về đầu tư dự án dầu khí ra nước ngoài bao gồm 5 chương với 32 điều, trong đó bổ sung mới 6 điều, sửa đổi 26 điều, bỏ/hợp nhất 9 điều so với Nghị định 124/2017/NĐ-CP .

Nội dung của 5 chương bao gồm: (1) Những quy định chung; (2) Thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; (3) Triển khai dự án dầu khí; (4) Quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí; (5) Điều khoản thi hành.

Trong đó, các quy định mới được bổ sung bao gồm: đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp FDI; đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước; tài liệu xác định địa điểm thực hiện dự án dầu khí ở nước ngoài; tài liệu xác định hình thức đầu tư ra nước ngoài; tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí; xử lý hồ sơ giả mạo.

Các quy định được sửa đổi bao gồm: các khái niệm; nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí; hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án dầu khí; thành lập công ty điều hành; chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài; chuyển nhượng dự án dầu khí ở nước ngoài;...

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5582

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Dầu khí

blue-check Công bố Dự thảo Nghị định mới về đầu tư dự án dầu khí ra nước ngoài
blue-check Danh mục 7 chất phát tán được sử dụng để ứng phó sự cố tràn dầu English attachment
blue-check Hủy bỏ TCVN 8610:2010 về khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) English attachment
blue-check Khí hóa lỏng LNG thuộc nhóm 2711 English attachment
blue-check Quy định về quản lý chất lượng đối với khí, gas English attachment
blue-check Khí LNG chịu thuế nhập khẩu ưu đãi 5%
blue-check Giấy phép kinh doanh LPG cấp trước 1/8/2018 vẫn tiếp tục có hiệu lực
blue-check Về nhập khẩu máy móc thăm dò dầu khí đã qua sử dụng
blue-check Về khoảng cách an toàn đối với đường ống dẫn khí
blue-check Sửa đổi khoảng cách an toàn đối với công trình dầu khí
blue-check Đối tượng phải huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí
blue-check Dự án dầu khí ở nước ngoài được chuyển ngoại tệ trước khi có giấy chứng nhận English attachment
blue-check Cắt giảm điều kiện kinh doanh khí LPG
blue-check Bán gas cho trường học có được miễn thuế GTGT?
blue-check 27 TTHC trong lĩnh vực kinh doanh khí tại Hà Nội
blue-check Về thời hạn hoạt động của các trạm nạp LPG đi thuê
blue-check Máy móc thiết bị phục vụ dầu khí cho dù trong nước đã sản xuất được vẫn được miễn thuế English attachment
blue-check Vật tư dùng cho hoạt động dầu khí chỉ được miễn thuế NK nếu trong nước chưa sản xuất
blue-check Sẽ mở đợt thanh tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh LPG
blue-check Nhập khẩu chai LPG mini dùng cho bếp gas xách tay thực hiện theo quy định nào?