LuatVietnam

Công chức có được hưởng tiền những ngày phép năm chưa nghỉ?

Cập nhật 8/10/2022 | Đăng tải: LVN.5555

hoi Nguyễn Thái Hoà (Thái Bình)
Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì có được thanh toán tiền cho những ngày không nghỉ hay không?

luat Báo Lao động:
Xem thêm

Cán bộ - Công chức

otvet Nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế không bị trừ lương hưu
otvet Điều kiện nghỉ hưu đối với công chức
otvet Năm 2023, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng lên 60 tuổi 9 tháng (với nam) và 56 tuổi (với nữ)
otvet Phụ cấp của công chức có tăng theo lương cơ sở?
otvet Công chức có được hưởng tiền những ngày phép năm chưa nghỉ?
otvet Viên chức có được tăng lương sau khi bổ sung thêm bằng cấp?
otvet Các vi phạm của công chức có thể bị buộc thôi việc
otvet Công chức tự nguyện tinh giản biên chế có được trợ cấp thêm lương hưu?
otvet Viên chức nếu thành lập công ty có thể bị phạt đến 10 triệu đồng
otvet Trường hợp nào tham ô tài sản chỉ bị phạt hành chính?
otvet Tạp vụ có được hưởng phụ cấp độc hại?
otvet Tiêu chuẩn gia nhập đảng đối với chủ doanh nghiệp
otvet Cách tính mức đền bù phí đào tạo khi viên chức nghỉ việc trước hạn cam kết
otvet Du học nhờ học bổng có bị buộc bồi thường nếu nghỉ việc sớm?
otvet Làm thêm trong thời gian cử đi đào tạo có được hưởng phụ cấp?
otvet Viên chức có được làm giám đốc công ty tư nhân?
otvet Nữ viên chức nghỉ thai sản có được thừa nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?
otvet Viên chức bị bệnh kéo dài có được lùi thời gian nghỉ hưu?
otvet Viên chức bị cấm thành lập doanh nghiệp
otvet Viên chức được hưởng chế độ gì khi nghỉ việc?