LuatVietnam

Công chức được điều động quản lý doanh nghiệp có phải ký HĐLĐ?

Cập nhật 22/8/2023 | Đăng tải: LVN.5770

hoi Võ Thị Thu Lan (TPHCM)
Công chức được UBND Thành phố điều động sang làm quản lý doanh nghiệp thì có phải ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp không, hay chỉ cần quyết định điều động là bảo đảm quy định?

luat Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Theo quy định pháp luật lao động hiện hành, hợp đồng lao động chỉ được ký đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, không có quy định về việc ký hợp đồng lao động đối với những trường hợp được điều động từ công chức, viên chức sang.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm