LuatVietnam

blue-check Công đoàn sẽ phải giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu tại doanh nghiệp

Công văn số 4486/TLĐ-CSPL ngày 5/7/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công đoàn tham gia thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ về mức lương tối thiểu đối với người lao động (2 trang)
Posted: 29/7/2022 9:34:02 AM | Latest updated: 1/8/2022 1:31:14 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5506
LuatVietnam

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động được tăng lương tối thiểu kể từ ngày 1/7/2022 theo đúng Nghị định 38/2022/NĐ-CP, Tổng Liên đoàn Lao động đã yêu cầu cơ quan công đoàn (nhất là công đoàn cơ sở) phải chủ động tham gia vào quá trình doanh nghiệp xây dựng lại thang bảng lương.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương tham gia giám sát, thanh tra, kiểm tra việc điều chỉnh lương tối thiểu của doanh nghiệp theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP để kịp thời phát hiện, xử lý đối với doanh nghiệp vi phạm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5506

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Tiền lương

blue-check Từ 1/7/2023, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng
blue-check LĐLĐ Tp. HCM yêu cầu báo cáo việc công đoàn tham gia điều chỉnh lương với doanh nghiệp
blue-check Công đoàn tại doanh nghiệp sẽ giám sát việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu English attachment
blue-check Công đoàn sẽ phải giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu tại doanh nghiệp
blue-check Mức lương tối thiểu từ 1/7/2022 tại các quận/huyện thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/7/2022, có bắt buộc cộng thêm 7% lương cho lao động có tay nghề? English attachment
blue-check Một số lưu ý khi điều chỉnh tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng có thể được công bố trong tháng 5/2022
blue-check Các công ty nhà nước cần nộp báo cáo tiền lương năm 2021 và dự toán lương 2022 trước ngày 15/5/2022
blue-check Lương cơ sở năm 2022 vẫn áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng
blue-check [Hà Nội] Công đoàn cơ sở phải chủ động giám sát việc trả lương, thưởng tết 2022 của doanh nghiệp
blue-check Kế hoạch thưởng tết 2022 phải công khai trước 25/12/2021
blue-check Quy chế trả lương, thưởng cho Ban kiểm soát công ty nhà nước từ 15/1/2022
blue-check Thanh toán lương qua ví điện tử của người lao động vẫn được chấp nhận hạch toán
blue-check Tiền lương chi hộ có được hạch toán chi phí?
blue-check Kéo dài thí điểm quy chế trả lương thưởng đối với các tập đoàn, công ty nhà nước
blue-check Lương ngừng việc do dịch trả thế nào? English attachment
blue-check Hướng dẫn lập báo cáo quỹ tiền lương năm 2020 của công ty nhà nước (tại TP. HCM)
blue-check Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên đối với giáo viên dạy nghề