LuatVietnam

blue-check Công đoàn Tp. HCM sẽ chủ động hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà

Công văn số 396/LĐLĐ-CSPL ngày 12/5/2022 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc triển khai hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2 trang)
Posted: 18/5/2022 3:49:40 PM | Latest updated: 19/5/2022 4:24:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5455
LuatVietnam

Công văn yêu cầu các cấp công đoàn trên địa bàn TP. HCM phải chủ động phổ biến chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg để người lao động kịp thời đề nghị hưởng, đặc biệt giải thích kỹ về đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ... để người lao động hiểu rõ và dễ dàng tiếp cận.

Đặc biệt, công đoàn cấp trên phải hỗ trợ công đoàn cơ sở trong việc phối hợp với doanh nghiệp rà soát những lao động đủ điều kiện hưởng cũng như cách lập, khai hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5455
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Lao động - Việc làm