LuatVietnam

blue-check Công hàm mới về miễn thị thực giữa Việt Nam - Brunei có hiệu lực từ 14/3/2023

Thông báo số 05/2023/TB-LPQT ngày 22/2/2023 của Bộ Ngoại giao về việc Điều ước quốc tế có hiệu lực (5 trang)
Posted: 5/4/2023 1:35:52 PM | Latest updated: 6/4/2023 7:27:18 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, Công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Brunei Darussalam về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ngày 11/2/2023 tại Bandar Seri Begawan, có hiệu lực từ ngày 14/3/2023.

Công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Brunei Darussalam về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ngày 10/10/1997 tại Hà Nội, chấm dứt hiệu lực từ ngày 14/3/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hiệp định - Điều ước

blue-check Phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Hàn Quốc về bảo hiểm xã hội
blue-check Công hàm mới về miễn thị thực giữa Việt Nam - Brunei có hiệu lực từ 14/3/2023
blue-check Quy chế vận hành Cổng điện tử về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam (FTAP)
blue-check Quy trình cấp Thư đồng ý hoặc phản đối cho tổ chức tài chính quốc tế kinh doanh tại Việt Nam English attachment
blue-check Kế hoạch giúp doanh nghiệp tận dụng hiệu quả Hiệp định RCEP
blue-check Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) English attachment
blue-check Hiệp định RCEP chính thức có hiệu lực từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Từ 14/7/2021, Công ước về xóa bỏ lao động cưỡng bức đã có hiệu lực tại Việt Nam
blue-check Toàn văn Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam - Vương Quốc Anh (a1pd ụng từ 1/5/2021)
blue-check Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Vương Quốc Anh English attachment
blue-check Hiệp định RCEP English attachment
blue-check Luật Ký kết thỏa thuận quốc tế 2020 English attachment
blue-check Công ước số 105 về Xóa bỏ lao động cưỡng bức English attachment
blue-check Công hàm sửa đổi về miễn thị thực giữa Việt Nam - Myanmar đã có hiệu lực từ 1/1/2020
blue-check Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVIPA) English attachment
blue-check Phê chuẩn Hiệp định CPTPP English attachment
blue-check Một số nhiệm vụ cấp bách để khai thác hiệu quả các FTA
blue-check Nghị định thư sửa đổi Hiệp định quá cảnh hàng hóa Việt Nam - Lào
blue-check Kế hoạch triển khai Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO (Hiệp định TF)
blue-check Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) English attachment