LuatVietnam

Công nhân đào đường có được hưởng phụ cấp độc hại?

Cập nhật 11/8/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Duy Nguyễn
Công nhân làm công việc đào đường, lắp đặt đồng hồ nước cho nhà dân có được hưởng phụ cấp độc hại không? Nếu được thì xếp loại mấy trong danh mục mức độ độc hại?

luat Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Trường hợp ông đề cập đến hiện không có trong quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

Vì vậy, sẽ không được hưởng phụ cấp đối với nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm