LuatVietnam

blue-check Công thức tính tần suất TNLĐ làm căn cứ giảm mức phí đóng bảo hiểm tai nạn lao động English attachment

Thông tư số 27/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chi tiết về nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động, việc miễn giảm các nội dung huấn luyện đã học đối với chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn cách tính tần suất tai nạn lao động và một số biện pháp thi hành (12 trang)
Posted: 11/1/2022 3:13:38 PM | Latest updated: 16/9/2022 11:42:35 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5381 | Vietlaw: 578
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn công thức tính "tần suất tai nạn lao động" làm căn cứ cho phép doanh nghiệp đóng phí bảo hiểm TNLĐ với mức thấp (0,3% thay vì 0,5%) theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định 58/2020/NĐ-CP .

Trong đó, bao gồm: công thức tính "tần suất TNLĐ của một năm" quy định tại khoản 1 Điều 8 và công thức tính "tần suất TNLĐ trung bình của 3 năm liền kề trước năm đề nghị giảm" quy định tại khoản 2 Điều 8.

Theo Điều 4, Điều 5 Nghị định 58/2020/NĐ-CP, một trong những điều kiện giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ còn 0,3% là tần suất tai nạn của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% so với tần suất tai nạn trung bình của 03 năm liền kề trước đó.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 6531/SLĐTBXH-VLATLĐDoanh nghiệp cần lưu ý quy định mới về trợ cấp tai nạn lao động

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Mar-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5381

Tệp đính kèm

enflag wordicon TT27-28122021BLDTBXH[EN].doc

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

An toàn lao động

blue-check Báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 tại TP. HCM
blue-check Thi sát hạch huấn luyện ATVSLĐ phải tham dự ít nhất 80% thời gian khóa học
blue-check Danh sách các chuyên gia đủ năng lực đánh giá an toàn lao động
blue-check Những việc cần làm nhằm phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
blue-check Những việc cần làm để phòng chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp cho người lao động (tại TP. HCM)
blue-check Báo cáo tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 phải nộp trước ngày 6/7/2022
blue-check Kế hoạch mở lớp tập huấn ATVSLĐ năm 2022 tại TP. HCM
blue-check [TP. HCM] Những việc cần làm trong tháng 5/2022 của công đoàn tại doanh nghiệp
blue-check Công bố tình hình tai nạn lao động năm 2021 và giải pháp phòng ngừa năm 2022
blue-check Các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn lao động năm 2022 của ngành xây dựng
blue-check Những việc cần làm để hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022
blue-check Doanh nghiệp cần lưu ý quy định mới về trợ cấp tai nạn lao động
blue-check TP. HCM sẽ rà soát những người bị TNLĐ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ trong dịp Lễ 1/5
blue-check Chương trình quốc gia về an toàn lao động giai đoạn 2021-2025 English attachment
blue-check Công bố Báo cáo tình hình tai nạn lao động năm 2021 tại TP. HCM
blue-check Doanh nghiệp tại TP. HCM cần khẩn trương đăng ký nhu cầu kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề năm 2022
blue-check Năm 2022, 100% doanh nghiệp tại Tp. Hà Nội phải lập kế hoạch chống dịch cho người lao động
blue-check Sẽ bổ sung các biện pháp phòng chống dịch vào nội dung huấn luyện ATLĐ năm 2022
blue-check Công thức tính tần suất TNLĐ làm căn cứ giảm mức phí đóng bảo hiểm tai nạn lao động English attachment
blue-check Quy định mới về chế độ bồi thường, trợ cấp TNLĐ English attachment