LuatVietnam

blue-check Công trình được cấp giấy phép xây dựng theo luật cũ có được thi công tiếp?

Công văn số 2731/BXD-HĐXD ngày 21/7/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về tiếp tục thi công theo giấy phép xây dựng đã được cấp (1 trang)
Posted: 10/8/2022 9:17:41 AM | Latest updated: 12/8/2022 8:40:25 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5521
LuatVietnam

Theo Bộ Xây dựng thì Luật Xây dựng 2014 (trước đó là Luật Xây dựng 2003) chỉ có quy định thời hạn khởi công công trình không quá 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng; không quy định thời hạn hiệu lực của giấy phép xây dựng.

Theo đó, đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng theo Luật cũ (Luật Xây dựng 2003) thì chủ đầu tư vẫn được tiếp tục thi công công trình theo giấy phép đã cấp nếu đã thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, xây dựng và công trình này không thuộc diện phải điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5521

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng

blue-check Về cách xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh
blue-check Tính thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng như thế nào?
blue-check Về trình tự đầu tư xây dựng dự án nhà ở
blue-check Về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng English attachment
blue-check Xin gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng phải kê khai kinh nghiệm
blue-check Về việc thẩm định lại Báo cáo nghiên cứu khả thi khi điều chỉnh cấp công trình của dự án
blue-check Hợp đồng tư vấn xây dựng được quyết toán thế nào?
blue-check Mua đất dự án đã đầu tư hạ tầng để xây nhà ở có được miễn giấy phép xây dựng?
blue-check Thay mới 57 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở và kinh doanh BĐS tại Hà Nội
blue-check Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đã cho phép nộp trực tuyến
blue-check Được ký phụ lục bổ sung đơn giá cho công việc phát sinh ngoài hợp đồng
blue-check Lưu ý về thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng
blue-check Hồ sơ cần nộp khi xin ý kiến về định mức dự toán xây dựng
blue-check Phát sinh công việc xây dựng do điều chỉnh thiết kế, phải thỏa thuận đơn giá trước khi thực hiện
blue-check Quy chế vận hành và khai thác Hệ thống dữ liệu về định mức xây dựng
blue-check Căn cứ xác định đơn giá ngày công của chuyên gia tư vấn xây dựng English attachment
blue-check Một số điều cần biết về điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Tăng vốn đầu tư của dự án vượt trên 15 tỷ phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi
blue-check Tham gia kiểm định xây dựng không cần có chứng chỉ năng lực
blue-check Công trình được cấp giấy phép xây dựng theo luật cũ có được thi công tiếp?