LuatVietnam

Công trình nghiệm thu năm 2023 không được giảm 2% thuế GTGT

Cập nhật 17/3/2023 | Đăng tải: LVN.5660

hoi Hà Thanh (Kiên Giang)
Đơn vị của tôi thi công xây dựng công trình theo hợp đồng của năm 2022, áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) 8% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15, nhưng công trình chuyển tiếp sang năm 2023, phải xuất hoá đơn thuế GTGT 10%.
Như vậy, nhà thầu thi công mất 2% thuế phải xuất cho chủ đầu tư. Cơ quan chức năng có hướng dẫn cụ thể về việc điều chỉnh tăng 2% thuế GTGT trong năm 2023 không?

luat Cục Thuế tỉnh Kiên Giang:

Căn cứ Điều 1 và Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Điểm c Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Khoản 5 Điều 8 và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;

Căn cứ các quy định trên, trường hợp ông Hà Thanh thi công xây dựng công trình hợp đồng năm 2022 chính sách thuế GTGT 8% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15, nhưng công trình chuyển tiếp sang năm 2023 mới nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành thì không được giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 43/2022/QH15, Nghị định số 15/2022/NĐ-CP mà phải lập hóa đơn với thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định của Luật Thuế GTGT.

Cục Thuế thông báo cho ông biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Thuế GTGT

otvet Hạng mục công trình hoàn thành từ 1/2/2023 - 31/12/2023 chỉ được quyết toán với thuế suất GTGT 8%
otvet Công trình nghiệm thu năm 2023 không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Dự án đấu thầu năm 2022 nhưng hoàn thành năm 2023 có được áp dụng thuế GTGT 8%?
otvet Tiền hoa hồng do nước ngoài chi trả cho các lô hàng bán tại Việt Nam vẫn phải chịu thuế GTGT (10%)
otvet Công trình xây dựng có hóa đơn lập sau ngày 31/12/2022 sẽ không được giảm thuế GTGT
otvet Hóa đơn xuất vào năm 2023 không được giảm thuế GTGT, cho dù hợp đồng ký năm 2022
otvet Tiền bồi thường hợp đồng được miễn nộp thuế GTGT
otvet Hóa đơn dịch vụ xuất sau 1/1/2023 không còn được giảm thuế GTGT
otvet Dịch vụ hoàn thành sau 31/12/2022 có được tính giảm 2% thuế GTGT?
otvet Kinh doanh hàng thủy sản, trường hợp nào được miễn nộp thuế GTGT?
otvet Hóa đơn phát hành sau 31/12/2022 không còn được giảm 2% thuế GTGT
otvet Dịch vụ cung ứng sau 31/12/2022 nhưng thu tiền trước có được giảm thuế GTGT?
otvet Kê khai giảm thuế GTGT của hàng nhập khẩu có bị phạt?
otvet Dịch vụ lắp đặt hệ thống điện có được giảm thuế GTGT?
otvet Chưa có chính sách giảm thuế GTGT cho năm 2023
otvet Thiết kế sản phẩm qua mạng cho nước ngoài có được hưởng thuế GTGT 0%?
otvet Dịch vụ sửa chữa được giảm 2% thuế GTGT nếu hoàn thành từ sau 1/2/2022
otvet Công trình được bàn giao từ sau 1/2/2022 sẽ được giảm 2% thuế GTGT
otvet Cách tra cứu hàng hóa, dịch vụ được và không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Công trình nghiệm thu từ 1/2/2022 sẽ được giảm thuế GTGT, không phân biệt thời điểm ký hợp đồng