LuatVietnam

Công trình sửa chữa nhỏ được phân cấp theo công trình ban đầu

Cập nhật 22/2/2023 | Đăng tải: LVN.5646

hoi Trần Đình Hoàn (Thái Bình)
Một công trình xây mới được phân cấp công trình cấp II, hiện đơn vị của tôi chuẩn bị thực hiện cải tạo, sửa chữa các hạng mục nhỏ lẻ trong công trình (sửa chữa, ốp lát lại tường, nền các phòng vệ sinh; thay cửa đi, cửa sổ các phòng vệ sinh; thay lại đường cấp thoát nước phòng vệ sinh).
Các công việc trên không ảnh hưởng đến kết cấu công trình và quy mô. Đơn vị tư vấn thiết kế phân bổ công việc cải tạo trên theo cấp công trình là cấp III có phù hợp không?

luat Bộ Xây dựng:

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp không làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình quy định tại Khoản 1 Điều này, như mô tả tại nội dung hỏi của ông Trần Đình Hoàn bao gồm, "sửa chữa, ốp lát lại tường nền các phòng vệ sinh; thay thế cửa đi, cửa sổ các phòng vệ sinh; thay lại đường cấp thoát nước các phòng vệ sinh" thì cấp công trình của công trình trước và sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp không thay đổi. Cụ thể, trong trường hợp này là công trình cấp II.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Xây dựng công trình

otvet Công trình cấp III có phải xin thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng?
otvet Sửa chữa trụ sở làm việc, xác định cấp công trình thế nào?
otvet Công trình sửa chữa có cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật?
otvet Các trường hợp sửa chữa công trình phải được nghiệm thu
otvet Công trình xây dựng được phân cấp dựa theo tiêu chí nào?
otvet Công trình sửa chữa nhỏ được phân cấp theo công trình ban đầu
otvet Nguyên tắc phân cấp công trình cải tạo
otvet San lắp nền đường có cần giấy phép?
otvet Có được lập nhật ký công trình bằng hình thức điện tử?
otvet Các tiêu chuẩn về xây dựng công trình được áp dụng tự nguyện, không bắt buộc
otvet Cách tính khấu hao vật liệu lắp dựng khung dàn công trình
otvet Tiêu chí phân loại công trình nhiều tầng có sàn
otvet Lắp thêm mái che cho căn hộ phải xin Sở Xây dựng thẩm định
otvet Xác định loại công trình cho hạng mục dự án như thế nào?
otvet Gói thầu thi công công trình có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Mỗi nhà thầu trong liên danh phải lập riêng nhật ký công trình
otvet Cách xác định cấp của công trình sửa chữa, cải tạo
otvet Xây nhà làm nứt tường hàng xóm, phạt đến 40 triệu
otvet Định mức dự toán xây dựng công trình thủy lợi áp dụng theo quy định nào?
otvet Có phải mua bổ sung bảo hiểm cho thời gian xây dựng kéo dài?