LuatVietnam

blue-check Công trình trường mầm non chỉ được thiết kế phòng học tối đa đến tầng 3

Công văn số 5451/BXD-KHCN ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng về việc bố trí công năng trường học phù hợp QCVN 06:2021/BXD (1 trang)
Posted: 9/12/2022 9:16:26 AM | Latest updated: 9/12/2022 2:48:32 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5601
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, việc thiết kế số tầng của trường mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo) phải đảm bảo đúng quy định tại QCVN 06:2021/BXD (ban hành kèm Thông tư 02/2021/TT-BXDstatus1 ) .

Theo đó, đối với các phòng học, lớp học chỉ được bố trí từ tầng 3 trở xuống, phía trên tầng 3 chỉ cho phép bố trí các chức năng phụ trợ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5601

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý công trình

blue-check Quy trình giải quyết sự cố công trình xây dựng tại TP. HCM từ 29/5/2023
blue-check Một số dự án giao thông sẽ được Nhà nước xét thưởng cho nhà thầu xây lắp English attachment
blue-check Tiêu chí thiết kế công trình, nhà ở đảm bảo phòng chống thiên tai tại TP. HCM
blue-check Hướng dẫn mới về ký kết và điều chỉnh hợp đồng xây dựng English attachment
blue-check Điều kiện và yêu cầu khi sử dụng cần trục tháp thi công công trình tại TP. HCM
blue-check Xây dựng công trình ở nước ngoài được áp dụng thuế GTGT 0%
blue-check Quy trình thẩm định dự án xây dựng công trình nông nghiệp tại Hà Nội
blue-check Đơn giá xây dựng TP. Hà Nội - Phần Sửa chữa và Bảo dưỡng công trình
blue-check Đơn giá xây dựng TP. Hà Nội - Phần Xây dựng công trình
blue-check Đơn giá xây dựng TP. Hà Nội - Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình
blue-check Có thể áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài vào xây dựng công trình tại Việt Nam
blue-check Bộ định mức dự toán lắp đặt đường dây tải điện
blue-check Công trình trường mầm non chỉ được thiết kế phòng học tối đa đến tầng 3
blue-check Công trình trường học không được thiết kế gara ô tô tại tầng hầm
blue-check Những lưu ý khi thiết kế công trình trường học
blue-check Hướng dẫn quản lý chất lượng thi công công trình mục tiêu quốc gia
blue-check Gỡ bỏ quy định cho chủ đầu tư chọn chuyên gia tư vấn vào Hội đồng kiểm tra nghiệm thu công trình
blue-check Có thể điều chỉnh giá trong thời gian gia hạn hợp đồng xây dựng
blue-check Chủ đầu tư được quyền lựa chọn tiêu chuẩn áp dụng trong xây dựng
blue-check Không được điều chỉnh lại giá phần giá trị tạm ứng cao hơn mức tối thiểu