LuatVietnam

blue-check Công trình trường mầm non không được thiết kế phòng học vượt quá tầng 3

Công văn số 2038/BXD-KHCN ngày 8/6/2022 của Bộ Xây dựng về việc bố trí công năng trường, lớp học tuân thủ QCVN 06:2021/BXD (1 trang)
Posted: 23/6/2022 8:45:33 AM | Latest updated: 23/6/2022 1:17:31 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo quy định tại Bảng H4, Phụ lục H, QCVN 06:2021/BXD ban hành kèm Thông tư 02/2021/TT-BXD, đối với công trình trường mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo), khi thiết kế các phòng học/lớp học phải đảm bảo chỉ bố trí từ tầng 3 trở xuống; phía trên tầng 3 chỉ được bố trí các chức năng phụ trợ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xây dựng công trình