LuatVietnam

Công ty có được giữ chứng chỉ của người lao động cử đi đào tạo?

Cập nhật 1/2/2023 | Đăng tải: LVN.5628

hoi Nguyễn Chất Thành (TPHCM)
Trong quá trình làm việc, công ty của tôi có cử nhân viên đi đào tạo các khóa học bên ngoài, chi phí do công ty chi trả. Kết thúc khóa học, tổ chức đào tạo sẽ cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học cho nhân viên được đi đào tạo.
Công ty đã và đang giữ những bản gốc chứng chỉ này vì cần thiết để trình nộp đến các cơ quan nhà nước khi có thanh tra, kiểm tra và tránh việc nhân viên làm thất lạc, hư hỏng.
Việc giữ các chứng chỉ như trên của công ty có vi phạm quy định hay không?
Về thời gian đi đường của người lao động, theo quy định tại Khoản 6 Điều 113 Bộ luật Lao động: "Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 1 lần nghỉ trong năm".
Giả sử, người lao động xin nghỉ tổng cộng 5 ngày, trong đó thời gian đi đường hết 2,5 ngày. Căn cứ theo quy định thì 0,5 ngày công ty sẽ áp dụng hình thức như thế nào để người lao động được hưởng thêm thời gian đi đường? Công ty cho nghỉ có hưởng lương hay không cần trả lương cho người lao động?

luat Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh:

Theo quy định tại Điều 17 Bộ luật Lao động 2019, hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động:

"1. Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động".

Việc giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động là chưa phù hợp quy định tại Điều 17 Bộ luật Lao động 2019 nêu trên.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 1 lần nghỉ trong năm.

Tiền tàu xe, tiền lương những ngày đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm theo Khoản 6 Điều 113 của Bộ luật Lao động do hai bên thỏa thuận theo quy định tại Khoản 1 Điều 67 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Chưa đăng ký kết hôn, chồng có được trợ cấp thai sản khi vợ sinh?
otvet Cách tính tiền BHXH một lần năm 2022
otvet Ngành thi công xây dựng có được tổ chức tăng ca trên 200 giờ/năm?
otvet Thời gian thử việc có trích đóng BHXH?
otvet Ngành nghề nào được tổ chức tăng ca trên 200 giờ/năm?
otvet Điều trị ngoại trú, được nghỉ hưởng BHXH tối đa bao lâu?
otvet Người lao động bị bệnh nghề nghiệp được hỗ trợ tiền khám tối đa 800.000 đồng/lần
otvet Lương hưu sẽ bị giảm trừ 2% trên mỗi năm nghỉ hưu sớm
otvet Thời gian nghỉ hưu trước tuổi nếu dưới 6 tháng sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu
otvet Nhờ người khác lãnh BHXH một lần phải có giấy ủy quyền (có chứng thực hoặc công chứng)
otvet Lao động nữ được hưởng lương hưu tối đa khi có từ 30 năm đóng BHXH
otvet MST cá nhân sẽ tự có khi có việc làm?
otvet Điều kiện đóng gộp BHXH để hưởng lương hưu
otvet Có được thử việc ở công ty khác trong thời gian thai sản?
otvet Làm thế nào hưởng lương hưu khi công ty đang nợ tiền BHXH?
otvet Công ty có được giữ chứng chỉ của người lao động cử đi đào tạo?
otvet Các trường hợp osin được tự nghỉ việc mà không cần báo trước
otvet Cần biết về thời điểm tính tuổi nghỉ hưu
otvet Nghỉ 01 buổi có được giải quyết chế độ ốm đau?
otvet Điều kiện hưởng phụ cấp độc hại đối với nhân viên thư viện