LuatVietnam

Công ty có được trừ lương nếu người lao động không đạt doanh số?

Cập nhật 13/1/2023 | Đăng tải: LVN.5626

hoi Trần Thanh Hà (Nam Định)
Tôi là nhân viên lái xe của 1 công ty taxi. Hiện công ty đặt mức doanh thu 650.000 đồng/ngày, nếu lái xe không đạt được mức đó sẽ bị trừ vào tiền lương phần còn thiếu cho đủ mức khoán 650.000 đồng/ngày.
Theo tôi tìm hiểu Khoản 1 Điều 102 Bộ luật Lao động thì doanh nghiệp chỉ được trừ lương trong trường hợp nhân viên làm hư hỏng, thất lạc tài sản của doanh nghiệp.
Tôi có phản ánh thì được công ty trả lời, đây là doanh nghiệp tư nhân, lương theo khoán doanh thu, không phải doanh nghiệp nhà nước, công ty không làm trái luật. Lương trung bình đến giờ của tôi và nhiều lái xe rất thấp (chưa đến 4 triệu đồng) mặc dù đều đi làm đủ cả tháng không nghỉ ngày nào.
Công ty làm vậy có đúng quy định của pháp luật không? Và nếu công ty làm trái luật lao động thì tôi phải làm gì để bảo đảm được quyền lợi của mình?

luat Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội:

Khoản 1 Điều 96 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

Theo Điểm c Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về điều kiện lao động và quan hệ lao động thì, tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán căn cứ vào khối lượng công việc, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành công việc.

Như vậy, trả lương khoán là một hình thức trả lương theo quy định của pháp luật về lao động.

Trường hợp công ty nơi ông Trần Thanh Hà đang làm việc có quy định mức khoán doanh thu của lái xe taxi trong 1 ngày làm việc phải nộp về công ty 650.000 đồng thì công ty sẽ trả một khoản tiền lương cụ thể theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Công ty sẽ trích một phần tiền khoán nộp về để trả lương cho người lao động theo tỷ lệ thuận, đủ mức khoán sẽ được nhận tiền lương như thỏa thuận. Trường hợp vượt mức khoán tiền lương sẽ cao hơn; chưa đủ mức khoán tiền lương sẽ bị giảm đi nhưng tiền lương tháng công ty trả cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Trường hợp doanh nghiệp được khấu trừ tiền lương

Điều 102 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 129 của Bộ luật này; người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.

Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương thực trả hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, công ty chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của công ty theo quy định tại Điều 129 của Bộ luật Lao động 2019. Việc công ty khấu trừ tiền lương của người lao động bằng số tiền còn thiếu để bù cho đủ mức khoán 650.000 đồng/ngày là thiệt thòi cho người lao động trái pháp luật.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người lao động cần thiết phản ánh với tổ chức công đoàn cơ sở, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được giúp đỡ, hỗ trợ, có kiến nghị với công ty xem xét, xây dựng lại quy chế tiền lương, tiền thưởng, mức khoán phù hợp với quy định của pháp luật.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Tiền lương

otvet Công chức làm việc theo hợp đồng được tăng lương từ 1/7/2023
otvet Tăng lương có phải ký lại HĐLĐ?
otvet Cách tính phụ cấp độc hại theo giờ làm việc
otvet Đóng cửa chi nhánh, có phải trả trợ cấp mất việc cho người lao động?
otvet Công chức được tính trợ cấp thôi việc như thế nào?
otvet Ngày công tính lương được quy định thế nào?
otvet Công ty có được trừ lương nếu người lao động không đạt doanh số?
otvet Doanh nghiệp và người lao động được tự thỏa thuận mức tạm ứng lương ngày tết
otvet Giáo viên hợp đồng có được trả lương dạy thêm giờ?
otvet Lương nhân viên bắt buộc phải bảo mật hay được phép công khai?
otvet Lao động thử việc có được hưởng lương tháng 13?
otvet Osin được hưởng lương tối thiểu bao nhiêu?
otvet Lương tháng 13 do doanh nghiệp quy định, pháp luật không bắt buộc
otvet Cách tính mức lương cho giáo viên mới ra trường
otvet Công nhân lao động có được tăng lương theo lương cơ sở?
otvet Lao động thử việc có được trả BHXH vào lương?
otvet Có được hưởng trợ cấp chuyển vùng khi cơ quan dời trụ sở đến vùng đặc biệt khó khăn?
otvet Những điều cần biết về mức lương tối thiểu mới
otvet Thưởng tết dương lịch phụ thuộc vào chính sách riêng của mỗi công ty
otvet Doanh nghiệp giữ quyền quyết định việc chi trả lương tháng 13