LuatVietnam

blue-check Công ty YTECO bị ngừng cấp phép nhập khẩu thuốc 01 năm

Công văn số 8478/QLD-KD ngày 3/8/2023 của Cục Quản lý Dược về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; ngừng cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc (1 trang)
Posted: 4/8/2023 9:42:58 AM | Latest updated: 6/8/2023 11:37:10 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Cục Quản lý Dược thông báo thời hạn ngừng cấp phép nhập khẩu thuốc đối với Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh (YTECO) theo Công văn số 3547/QLD-KD ngày 7/4/2023 là 01 năm kể từ ngày 7/4/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu