LuatVietnam

blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu gói Kiểm toán dự án thuê phần mềm dịch vụ công

Công văn số 2595/QLD-VP ngày 17/3/2023 của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp báo giá tư vấn Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (4 trang)
Posted: 20/3/2023 8:15:21 AM | Latest updated: 20/3/2023 3:48:38 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5660
LuatVietnam

Cục Quản lý Dược thông báo mời thầu gói thầu Kiểm toán quyết toán dự án thuê phần mềm dịch vụ công trực tuyến, với hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng và tổng dự toán được duyệt hơn 35 tỷ đồng.

Nhà thầu tham gia dự thầu cần có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán tối thiểu 15 năm và đã thực hiện ít nhất 03 hợp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án trong lĩnh vực phần mềm, công nghệ thông tin có giá trị phí kiểm toán trên 130 triệu đồng.

Thời hạn nhận báo giá trước 17h ngày 24/3/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5660

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kiểm toán

light-check Quy trình xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng phát hiện qua kiểm toán
blue-check Bãi bỏ Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN kể từ 28/4/2023
blue-check Bãi bỏ phương pháp kiểm toán BCTC doanh nghiệp dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu
blue-check Quy chế sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước
blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu gói Kiểm toán dự án thuê phần mềm dịch vụ công
blue-check Hướng dẫn đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng
blue-check Hướng dẫn đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án
blue-check Quy trình lập và thẩm định Kế hoạch kiểm toán hàng năm và trung hạn của Kiểm toán Nhà nước
blue-check Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
blue-check Thay mới Quy chế kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm toán nhà nước
blue-check Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN
blue-check Thay mới Quy chế đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán viên nhà nước
blue-check Những lưu ý dành cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên
blue-check Đến 2025, 100% doanh nghiệp quy mô lớn bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính
blue-check Danh mục các kết luận kiểm toán được xếp vào diện bí mật nhà nước (áp dụng từ 22/4/2022)
blue-check Những quy định bắt buộc tuân thủ của doanh nghiệp kiểm toán
blue-check Trình tự lập, thẩm định và phát hành Báo cáo kiểm toán nhà nước
blue-check Sửa đổi các nội dung kiểm toán đối với hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng English attachment
blue-check Kế hoạch kiểm toán nhà nước năm 2022
blue-check Thay mới Quy trình lập và xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát