LuatVietnam

blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu gói Tư vấn giám sát thuê phần mềm dịch vụ công trực tuyến

Công văn số 2550/QLD-VP ngày 15/3/2023 của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp báo giá tư vấn giám sát công tác triển khai Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin (4 trang)
Posted: 16/3/2023 8:29:55 AM | Latest updated: 17/3/2023 11:21:40 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5660
LuatVietnam

Cục Quản lý Dược thông báo mời thầu gói Tư vấn giám sát thuê phần mềm dịch vụ công trực tuyến, nội dung cụ thể và yêu cầu về năng lực, nhân lực được chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin nếu quan tâm và đáp ứng yêu cầu theo phụ lục đính kèm có thể gởi báo giá về Cục Quản lý Dược, thời hạn nhận báo giá trước 17h ngày 21/3/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5660

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công nghệ thông tin

blue-check Chuyển nhượng tên miền phải chịu thuế GTGT 10%
blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu gói Tư vấn giám sát thuê phần mềm dịch vụ công trực tuyến
blue-check Điều kiện tham gia mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
blue-check Kỹ thuật thiết kế các ứng dụng dữ liệu về môi trường
blue-check Dịch vụ phần mềm chỉ được ưu đãi thuế GTGT, không được ưu đãi thuế TNDN English attachment
blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu các gói phần mềm dịch vụ công trực tuyến
blue-check Đã có hướng dẫn xác định nguyên liệu sản xuất phần mềm được miễn thuế NK
blue-check Điều kiện miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất phần mềm English attachment
blue-check Cẩn trọng khi sử dụng "camera giám sát" English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chuẩn thiết kế Trung tâm dữ liệu
blue-check Điều chỉnh mã HS của một số sản phẩm CNTT nhóm 2
blue-check Giải đáp về cách tính chi phí nâng cấp phần mềm nội bộ của cơ quan nhà nước
blue-check Về tài liệu kiểm tra lỗ hổng bảo mật phổ biến trên các ứng dụng
blue-check Các giải pháp tăng cường hiệu quả ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng English attachment
blue-check Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Kiểm soát truy cập mạng (NAC)
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép nhập khẩu thiết bị an toàn thông tin mạng
blue-check Quy định chi tiết về điều kiện đảm bảo an ninh mạng English attachment
blue-check Các phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ
blue-check Bổ sung nhiều thiết bị an toàn thông tin mạng phải xin giấy phép nhập khẩu English attachment
blue-check Xuất/nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, hiện vẫn phải trình bản chính giấy phép để làm thủ tục