LuatVietnam

blue-check Cục thuế sẽ quyết định giá tính phí trước bạ đối với loại xe mới phát sinh

Công văn số 3384/TCT-CS ngày 23/9/2022 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ (1 trang)
Posted: 4/10/2022 8:07:49 AM | Latest updated: 4/10/2022 10:42:17 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5551
LuatVietnam

Đối với loại ô tô, xe máy mới phát sinh chưa có trong bảng giá lệ phí trước bạ đã ban hành, cơ quan thuế sẽ căn cứ cơ sở dữ liệu quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP để xác định mức giá tính phí trước bạ cho loại xe đó.

Mức giá tính phí trước bạ sẽ phụ thuộc vào kiểu loại xe (đối với ô tô, xe máy) hoặc phụ thuộc vào nước sản xuất, nhãn hiệu, khối lượng chuyên chở (đối với xe tải) hoặc phụ thuộc vào nước sản xuất, nhãn hiệu, số người cho phép chở (đối với xe khách).

Giá tính phí trước bạ đối với loại xe mới do Cục thuế xác định và thông báo cho các Chi cục Thuế áp dụng thống nhất trên địa bàn trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục Thuế tiếp nhận hồ sơ khai phí trước bạ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5551

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lệ phí trước bạ

blue-check Cục thuế sẽ quyết định giá tính phí trước bạ đối với loại xe mới phát sinh
blue-check Phí trước bạ nhà đất cao nhất không quá 500 triệu đồng/lần
blue-check Công trình nhà giữ xe của các doanh nghiệp cũng được miễn phí trước bạ
blue-check Tổng hợp quy định mới về lệ phí trước bạ kể từ 1/3/2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ
blue-check Quy định mới về phí trước bạ từ 1/3/2022: ô tô điện được miễn phí trước bạ lần đầu trong vòng 3 năm English attachment
blue-check Phí trước bạ đất căn cứ theo bảng giá do UBND tỉnh ban hành
blue-check Hủy mua bán xe có được hoàn lại phí trước bạ?
blue-check Đất dự án, trường hợp nào được miễn phí trước bạ? English attachment
blue-check Ô tô mua trước 28/6/2020 vẫn có thể được giảm phí trước bạ
blue-check Hợp nhất hoặc sáp nhập doanh nghiệp được miễn phí trước bạ khi đăng ký lại đất
blue-check Đổi tên đồng thời đổi chủ sẽ phải chịu lệ phí trước bạ
blue-check Mua mới xe hơi lắp ráp trong nước từ 28/6 đến 31/12/2020 được giảm 50% phí trước bạ English attachment
blue-check Hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy đăng ký tại Tp. HCM và Hà Nội
blue-check Việt kiều được dùng hộ chiếu để khai nộp phí trước bạ
blue-check Phân chia đất đồng sở hữu có được miễn phí trước bạ?
blue-check Đăng ký lại tài sản khi sáp nhập có được miễn LPTB? English attachment
blue-check Sáp nhập đồng thời chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không được miễn LPTB English attachment
blue-check Những điểm mới về chính sách LPTB đối với ô tô, xe máy
blue-check Cho thuê lại đất nông nghiệp không được miễn LPTB