LuatVietnam

blue-check Cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho dự án ODA có được miễn thuế?

Công văn số 43993/CTHN-TTHT ngày 8/9/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với dự án ODA không hoàn lại (3 trang)
Posted: 12/9/2022 9:43:13 AM | Latest updated: 13/9/2022 2:04:24 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5535
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, chính sách thuế đối với nhà thầu chính nhập khẩu hàng hóa để thực hiện hợp đồng ký với chủ dự án ODA được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 181/2013/TT-BTC .

Trường hợp nhà thầu phụ Việt Nam cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nhà thầu chính của dự án ODA thì phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư 181/2013/TT-BTC .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5535

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Dự án ODA

blue-check Cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho dự án ODA có được miễn thuế?
blue-check Hàng hóa mua vào phục vụ hoạt động của Văn phòng dự án ODA không được hoàn thuế
blue-check Chế độ báo cáo định kỳ về tiếp nhận và sử dụng vốn viện trợ
blue-check Bãi bỏ thủ tục kê khai xác nhận khoản viện trợ nước ngoài
blue-check Về việc lập chứng từ và khai thuế đối với khoản viện trợ không hoàn lại
blue-check Sắp có Nghị định cắt giảm thủ tục giải ngân vốn ODA
blue-check Quy chế quản lý tài chính đối với khoản viện trợ không hoàn lại kể từ 20/5/2022 English attachment
blue-check Sẽ đơn giản hóa quy trình đầu tư, giải ngân cho các dự án ODA
blue-check Thay mới thủ tục lập, thẩm định chủ trương đầu tư dự án ODA
blue-check Về hồ sơ hoàn thuế GTGT cho nhà thầu dự án ODA kể từ 1/1/2022
blue-check 10 thủ tục sửa đổi về phê duyệt viện trợ và chấp thuận đầu tư dự án ODA
blue-check Quy định mới về đầu tư dự án ODA English attachment
blue-check Sửa đổi điều kiện vay lại vốn vay ODA English attachment
blue-check Năm 2021, các dự án ODA giải ngân chậm sẽ bị cắt vốn cho dự án khác
blue-check Dự án ODA sẽ phải trả phí cam kết và phí quản lý nếu chậm tiến độ giải ngân English attachment
blue-check Về lựa chọn đồng tiền thanh toán cho hợp đồng xây dựng English attachment
blue-check Chế độ báo cáo giải ngân dự án ODA English attachment
blue-check Chuyên gia dự án ODA được miễn thuế TNCN trong thời gian làm việc tại Việt Nam English attachment
blue-check VPĐD nhà tài trợ nước ngoài được phép nhận tiền hoàn thuế GTGT
blue-check Nhà thầu dự án ODA phải có MST mới được hoàn thuế English attachment