LuatVietnam

blue-check Đã bỏ yêu cầu khai báo y tế và xét nghiệm Covid-19 đối với người nhập cảnh English attachment

Công văn số 2860/BYT-DP ngày 2/6/2022 của Bộ Y tế về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh (1 trang)
Posted: 3/6/2022 8:40:20 AM | Latest updated: 3/6/2022 4:01:07 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5466
LuatVietnam

Bộ Y tế lưu ý Sở Y tế các tỉnh phải triển khai đúng các chính sách tạo thuận lợi cho người nhập cảnh trong giai đoạn bình thường mới, bao gồm:

(i) tạm dừng yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh (Công điện số 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022);

(ii) tạm dừng yêu cầu khai báo y tế tại cửa khẩu (Công văn số 2118/BYT-DP ngày 26/4/2022);

(iii) tạm dừng yêu cầu khai báo y tế nội địa (Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022).

Tuy nhiên, vẫn phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc Covid-19 và kịp thời xử lý ngay tại cửa khẩu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5466
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV2860-02062022BYT[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xuất nhập cảnh