LuatVietnam

blue-check Đã bỏ yêu cầu lập riêng hóa đơn cho hàng hóa hưởng thuế suất GTGT 8%

Công văn số 29847/CTHN-TTHT ngày 24/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 (3 trang)
Posted: 1/7/2022 1:28:55 PM | Latest updated: 5/7/2022 5:40:30 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5487
LuatVietnam

Theo quy định sửa đổi tại Điều 2 Nghị định 41/2022/NĐ-CP, các mặt hàng được áp dụng thuế suất GTGT 8% không còn bắt buộc phải lập riêng hóa đơn.

Thay vào đó, doanh nghiệp có thể lập chung hóa đơn cho hàng hóa hưởng thuế suất 8% và hàng hóa hưởng thuế suất khác, tuy nhiên trên hóa đơn cần ghi rõ mức thuế suất của từng mặt hàng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5487

Tệp đính kèm

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 15-Aug-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kế toán

blue-check Chi nhánh phụ thuộc không bắt buộc phải có kế toán trưởng
blue-check Đơn vị sự nghiệp vi phạm pháp luật kế toán bị xử phạt theo quy định nào?
blue-check Hóa đơn điện tử đối với dịch vụ vẫn xuất tại thời điểm hoàn thành hoặc thu tiền trước
blue-check Những lưu ý khi ghi tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử
blue-check Các nội dung bắt buộc của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
blue-check Phát hiện hóa đơn giấy sai sót sau 1/7/2022 phải điều chỉnh bằng HĐĐT
blue-check 06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam về chi phí, doanh thu, xây dựng, trình bày ngân sách
light-check Chế độ kế toán dành riêng cho hoạt động từ thiện
blue-check Yêu cầu khi lập bảng kê đính kèm HĐĐT
blue-check Có thể phát hành chung hóa đơn cho các mặt hàng áp dụng thuế suất khác nhau
blue-check Quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính English attachment
blue-check Từ 20/6/2022, không còn bắt buộc lập riêng hóa đơn cho mặt hàng hưởng thuế GTGT 8%
blue-check Đã bỏ yêu cầu lập riêng hóa đơn cho hàng hóa hưởng thuế suất GTGT 8%
blue-check Từ 20/6/2022, không bắt buộc lập hóa đơn riêng cho hàng hóa được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Phần mềm nhập khẩu dùng chung cho nhiều thiết bị, phân bổ trị giá thế nào? English attachment
blue-check Cho rút vốn bằng tài sản, công ty phải xuất hóa đơn và nộp thuế English attachment
blue-check Chuyển nhượng nhà dự án, lập hóa đơn vào thời điểm nào?
blue-check Miễn xuất hóa đơn và trích nộp thuế GTGT khi nhận bồi thường hợp đồng
blue-check Ghi "số tiền" trên hóa đơn điện tử như thế nào?
blue-check Áp dụng HĐĐT loại mới, có được viết tắt tên người mua?