LuatVietnam

blue-check Đã bỏ yêu cầu xét nghiệm và khai báo y tế đối với khách nhập cảnh English attachment

Công văn số 498/DP-DT ngày 16/5/2022 của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam (1 trang)
Posted: 17/5/2022 8:03:51 AM | Latest updated: 18/5/2022 1:36:44 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5452 | Vietlaw: 561
LuatVietnam

Văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh tổ chức triển khai và thông báo cho người nhập cảnh biết các biện pháp phòng chống dịch đã được gỡ bỏ, bao gồm:

1. Bỏ yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam kể từ ngày 15/5/2022 (Công điện số 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022)

2. Bỏ khai báo y tế tại cửa khẩu kể từ ngày 27/4/2022 (Công văn số 2118/BYT-DP ngày 26/4/2022)

3. Bỏ khai báo y tế nội địa kể từ ngày 30/4/2022 (Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022)

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5452
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV498-16052022BYT[VLO].pdf
Lược đồ
Không có dữ liệu
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Covid-19