LuatVietnam

Đã có chế tài xử phạt hàng nhập khẩu ghi nhãn thiếu thông tin bắt buộc

Cập nhật 1/11/2022 | Đăng tải: LVN.5573

hoi Nguyễn Thị Đàm
Công ty tôi chuyên sản xuất đồ gỗ. Công ty dự kiến sẽ nhập khẩu máy móc và thiết bị từ nước ngoài (Hàn Quốc và Trung Quốc) để phục vụ sản xuất. Trong đó có một số máy đặt ở nước ngoài làm riêng cho công ty. Vì vậy, một số máy sẽ không thể hiện đầy đủ các nội dung bắt buộc về nhãn hàng hóa.
Ngày 11/3/2020, Tổng cục Hải quan có Công văn số 1512/TCHQ-PC hướng dẫn trường hợp nhãn hàng hóa không thể hiện đầy đủ các nội dung bắt buộc khi làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan không xử phạt. Tuy nhiên, ngày 9/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP về nhãn hàng hóa.
Trường hợp này Công văn số 1512/TCHQ-PC còn hiệu lực không? Nếu không thì đề nghị cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn cho doanh nghiệp.

luat Tổng cục Hải quan:

Công văn số 1512/TCHQ-PC ngày 11/3/2020 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn xử lý hàng hóa nhập khẩu có nhãn nhưng không thể hiện đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa.

Tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP không quy định rõ thông tin bắt buộc trên nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu. Do đó, Công văn số 1512/TCHQ-PC hướng dẫn trường hợp trên nhãn gốc hàng hóa nhập khẩu không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, cơ quan hải quan không xử phạt.

Ngày 9/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP. 

Theo đó, Nghị định này đã quy định cụ thể các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam (Khoản 5, Điều 1); tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam phải ghi nhãn theo quy định về nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa nhập khẩu (Khoản 4, Điều 1).

Như vậy, cơ sở pháp lý để ban hành Công văn số 1512/TCHQ-PC đã được thay đổi.

Về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến nhãn hàng hóa, Chính phủ đã quy định chế tài tại Nghị định số 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, quy định cụ thể tại Điều 22; Nghị định số 126/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử (Khoản 48, 49, 53, 54, Điều 2).

Khoản 1, Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

Do đó, các quy định về nhãn gốc hàng hóa nhập khẩu phải được áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu các quy định trên để thực hiện. Nếu còn vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn thực hiện theo vụ việc cụ thể.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Xuất nhập khẩu

otvet Đã có chế tài xử phạt hàng nhập khẩu ghi nhãn thiếu thông tin bắt buộc
otvet Hàng xuất khẩu tại chỗ được dùng phiếu xuất kho để khai hải quan
otvet Doanh nghiệp FDI có cần xin giấy phép khi xuất khẩu hàng phế liệu?
otvet Có được tái xuất tại chỗ máy móc, nguyên liệu gia công?
otvet Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Nhãn hàng nhập khẩu nếu ghi thiếu xuất xứ có bị phạt?
otvet "Gỗ phế liệu" có được nhập khẩu từ khu chế xuất vào nội địa?
otvet Hàng điện tử đã qua sử dụng có được gửi về Việt Nam?
otvet Nguyên liệu SXXK chưa nhập kho có bắt buộc quyết toán?
otvet Có được ủy thác xuất khẩu hàng SXXK?
otvet Bán nguyên liệu NSXXK qua nước khác phải mở tờ khai mới và nộp thuế
otvet Các mặt hàng điện tử không bị cấm gửi kho ngoại quan
otvet Giải thể công ty xuất nhập khẩu phải có xác nhận không còn nợ thuế của Hải quan
otvet Thiết bị quét mã vạch đã qua sử dụng có bị cấm nhập?
otvet Khi nào được mở tờ khai xuất khẩu theo loại hình SXXK?
otvet Xuất khẩu phế liệu được miễn xin giấy phép
otvet Điều kiện cấp phép xe tải nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để chở hàng xuất khẩu
otvet Bán lại nguyên liệu SXXK phải mở tờ khai chuyển mục đích và truy nộp thuế
otvet Hàng NSXXK vẫn có thể là thành phẩm, không bắt buộc phải là nguyên liệu
otvet Bên nhận gia công có thể cung ứng toàn bộ nguyên phụ liệu