LuatVietnam

blue-check Đã có quy trình tiếp nhận thông báo cho thôi việc vì thay đổi cơ cấu, công nghệ

Công văn số 17792/SLĐTBXH-LĐ ngày 31/7/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM về việc thực hiện tiếp nhận thông báo cho thôi việc đối với người lao động theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Bộ luật lao động (2 trang)
Posted: 2/8/2023 9:42:59 AM | Latest updated: 8/8/2023 3:46:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5754
LuatVietnam

Sở Lao động TB&XH TP. HCM cho biết đã ban hành Quy trình tiếp nhận thông báo của doanh nghiệp về trường hợp cho thôi việc vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Bộ luật lao động 2019.

Nội dung cụ thể của Quy trình tiếp nhận thông báo cho thôi việc được ban hành tại Quyết định số 15233/QĐ-SLĐTBXH ngày 7/7/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5754

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu