LuatVietnam

Đã đóng BHXH trên 20 năm, chỉ cần chờ đủ tuổi có thể hưởng lương hưu

Cập nhật 6/5/2022 | Đăng tải: LVN.5449

hoi Bạn đọc
Tôi đã nghỉ việc cuối tháng 3.2021 và đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; tổng thời gian đóng Bảo hiểm xã hội là 24 năm 9 tháng. Như vậy, tôi chưa đến tuổi hưu (sinh năm 1969) mà thời gian đóng BHXH bắt buộc đã trên 20 năm. Tôi có bảo lưu thời gian đóng được hay không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Về bảo lưu thời gian đóng BHXH, tại Điều 61 Luật BHXH năm 2014 quy định về bảo lưu thời gian đóng BHXH như sau: “Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội”.

Về điều kiện hưởng BHXH một lần, tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định người lao động mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Như vậy, điều kiện để được hưởng BHXH một lần là chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH. Trường hợp của bạn đã có trên 20 năm đóng BHXH nên không thuộc đối tượng hưởng BHXH một lần theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP nêu trên.

Sau khi nghỉ việc, đơn vị có trách nhiệm chốt sổ và trả sổ BHXH cho người lao động. Người lao động tự quản lý sổ bảo hiểm của mình và chờ đến năm đủ tuổi thì làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội