LuatVietnam

blue-check Đã miễn khai báo y tế nội địa kể từ 30/4/2022 English attachment

Công văn số 1633/UBND-VX ngày 19/5/2022 của UBND TP. HCM về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa (2 trang)
Posted: 23/5/2022 2:39:19 PM | Latest updated: 25/5/2022 3:48:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5457 | Vietlaw: 562
LuatVietnam

Căn cứ Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022, chính quyền TP. HCM thông báo đã miễn khai báo y tế kể từ ngày 30/4/2022 đối với người dân khi di chuyển nội địa và khi đến các cơ quan, bệnh viện, nhà hàng, nhà ga, nơi công cộng,...

Tuy nhiên, người dân vẫn phải tiếp tục tuân thủ việc đeo khẩu trang, vệ sinh khử khuẩn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5457
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1633-19052022UBNDHCM[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Covid-19