LuatVietnam

blue-check Đại diện của doanh nghiệp có thể bị hoãn xuất cảnh sau khi được khoanh nợ thuế

Công văn số 5590/TCHQ-TXNK ngày 22/12/2022 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc trong việc thực hiện tạm hoãn xuất cảnh (3 trang)
Posted: 8/2/2023 8:32:34 AM | Latest updated: 8/2/2023 11:27:26 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5635
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định số 126/2020/NĐ-CPstatus2 , Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế được quyền lựa chọn các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh. Theo đó Cục trưởng hay Chi cục trưởng Hải quan nơi quản lý thuế (XNK) của doanh nghiệp có quyền quyết định việc tạm hoãn xuất cảnh.

Theo đó, nếu một doanh nghiệp đang nợ thuế (tại Hải quan), nếu đã được khoanh nợ và Hải quan xác định rằng con nợ có khả năng trả nợ thuế thì sẽ phối hợp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thực hiện tạm hoãn xuất cảnh

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5635

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xử phạt thuế

blue-check Danh sách 524 doanh nghiệp sẽ bị thanh tra hóa đơn
blue-check Lưu ý các hành vi vi phạm về thuế và hóa đơn
blue-check Các vi phạm nên tránh để không bị xử phạt về thuế và hóa đơn
blue-check Các biện pháp cưỡng chế mà ngành Thuế sẽ áp dụng trong năm 2023
blue-check Năm 2023, ngành Thuế sẽ quản lý chặt hóa đơn để chống buôn lậu và trốn thuế
blue-check Các nhóm doanh nghiệp sẽ thanh tra thuế và kiểm tra hóa đơn trong năm 2023 English attachment
blue-check Đại diện của doanh nghiệp có thể bị hoãn xuất cảnh sau khi được khoanh nợ thuế
blue-check Giám đốc sẽ bị dừng xuất cảnh nếu doanh nghiệp còn nợ thuế
blue-check Một số lưu ý khi xử phạt hành chính về thuế và hóa đơn
blue-check Giám đốc có được dỡ bỏ lệnh hoãn xuất cảnh nếu doanh nghiệp được khoanh nợ thuế? English attachment
blue-check Quy trình mới về cưỡng chế nợ thuế
blue-check Thay mới Quy trình cưỡng chế nợ thuế đối với hàng hóa XNK
blue-check Tạm dừng dự án theo yêu cầu của địa phương có được miễn phạt chậm nộp tiền sử dụng đất?
blue-check Doanh nghiệp được đòi tiền lãi tính trên số thuế bị xử phạt sai English attachment
blue-check Hàng buộc tái xuất do giả mạo nhãn hiệu có bị xử phạt thuế? English attachment
blue-check Quy trình phân loại và xử lý nợ thuế từ 20/7/2022 English attachment
blue-check Cán bộ thuế có được ủy quyền ký quyết định cưỡng chế thuế?
blue-check Cục thuế các tỉnh sẽ truy thu thuế đối với người lao động phát sinh thu nhập nhiều nơi
blue-check Bên bán phải tự nộp phần thuế GTGT chênh lệch nếu chưa kịp điều chỉnh thuế suất trước khi bị kiểm tra
blue-check Cảnh báo 25 dấu hiệu nghi ngờ trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn