LuatVietnam

Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động sẽ không được nhận trợ cấp khuyết tật

Cập nhật 6/1/2023 | Đăng tải: LVN.5619

hoi Lý Tuấn Anh (Thái Nguyên)
Tôi bị cụt một cánh tay và đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động với mức suy giảm khả năng lao động 70%. Vậy tôi có được hưởng thêm trợ cấp người khuyết tật không?

luat Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Luật Người khuyết tật, người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng thì không được hưởng chính sách bảo trợ xã hội.

Vì vậy, ông không thuộc đối tượng được hưởng đồng thời chế độ trợ cấp người khuyết tật.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

An toàn lao động

otvet Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động sẽ không được nhận trợ cấp khuyết tật
otvet Doanh nghiệp phải tự trả chế độ TNLĐ nếu trốn đóng BHXH
otvet Lắp đường ống dẫn khí bắt buộc phải kiểm định an toàn
otvet Trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng có được tăng kể từ 1/1/2022?
otvet Trợ cấp TNLĐ được tính theo lương bình quân của 6 tháng trước khi xảy ra tai nạn
otvet Thân nhân của người chết do tai nạn lao động sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng
otvet Doanh nghiệp phải trả những chi phí nào cho người bị tai nạn lao động?
otvet Bị tai nạn trên đường về có được hưởng chế độ tai nạn lao động?
otvet Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động
otvet Thủ tục giám định tai nạn lao động lần đầu
otvet Những việc phải làm của Ban an toàn, vệ sinh lao động
otvet Cách lập hồ sơ vụ tai nạn lao động
otvet Trình tự điều tra tai nạn lao động
otvet Các hành vi bị cấm liên quan đến an toàn vệ sinh lao động
otvet Các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
otvet Những giấy tờ cần thiết để được bồi thường tai nạn lao động
otvet Mức bồi thường TNLĐ được tính theo tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề trước đó
otvet Mức bồi thường tai nạn lao động sẽ tăng dần theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động
otvet Tai nạn hoàn toàn do lỗi của người lao động, chỉ được trả trợ cấp, không được bồi thường
otvet Bảo hiểm tai nạn lao động: chưa có quy định đóng theo hình thức tự nguyện