LuatVietnam

blue-check Đăng ký bà nội là người phụ thuộc phải có giấy xác nhận trách nhiệm nuôi dưỡng

Công văn số 51877/CTHN-TTHT ngày 27/10/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (3 trang)
Posted: 1/11/2022 7:44:05 AM | Latest updated: 3/11/2022 7:44:01 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5572
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm d.4 khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , bà nội ngoài độ tuổi lao động được đăng ký là người phụ thuộc để tính giảm trừ thuế TNCN nếu đáp ứng điều kiện không có thu nhập hoặc thu nhập không quá 1 triệu đồng/tháng và có giấy tờ chứng minh trách nhiệm nuôi dưỡng.

Các giấy tờ chứng minh nghĩa vụ nuôi dưỡng thực hiện theo quy định tại điểm g.4.2, trong đó có bản tự khai có xác nhận của địa phương nơi bà nội cư trú về việc người lao động đang trực tiếp nuôi dưỡng bà.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5572

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Người phụ thuộc

blue-check Tài liệu hướng dẫn đăng ký MST người phụ thuộc
blue-check Thủ tục đăng ký người phụ thuộc từ 1/1/2023
blue-check Sửa đổi quy định về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc English attachment
blue-check Về điều kiện đăng ký ông bà, cô dì là người phụ thuộc
blue-check Về điều kiện đăng ký người phụ thuộc là cô ruột
blue-check Đăng ký cha mẹ đẻ làm người phụ thuộc không bắt buộc phải kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng
blue-check Đăng ký bà nội là người phụ thuộc phải có giấy xác nhận trách nhiệm nuôi dưỡng
blue-check Người lao động được tự khai số lượng người phụ thuộc
blue-check Cháu ruột nếu vẫn còn ba mẹ không được tính là người phụ thuộc
blue-check Điều kiện đăng ký em ruột là người phụ thuộc
blue-check Không cần nộp giấy xác nhận thu nhập khi đăng ký người phụ thuộc
blue-check Người phụ thuộc là ông bà phải đăng ký trước ngày 31/12 của năm tính thuế
blue-check Điều kiện đăng ký anh ruột là người phụ thuộc
blue-check Miễn nộp giấy xác nhận thu nhập của người phụ thuộc
blue-check Dì ruột hay cậu ruột có được đăng ký là người phụ thuộc?
blue-check Điều kiện giảm trừ người phụ thuộc là cậu ruột bị khuyết tật
blue-check Người lao động tự cam kết về thu nhập của người phụ thuộc
blue-check Công ty chịu trách nhiệm khai bổ sung NPT cho người lao động đã ủy quyền quyết toán
blue-check Cháu ruột nếu còn cha mẹ không được tính là người phụ thuộc
blue-check Ông bà, anh em... chỉ tính là người phụ thuộc khi không còn nơi nương tựa